Funkcja odwracająca kolejność znaków w każdym wyrazie w zdaniu.

0

Potrzebuje napisać funkcję jak w temacie, najlepiej z użyciem stosu. Sam napisałem na razie funkcje odwracającą kolejność ale z całym zdaniu. Nie za bardzo wiem jak ugryźć ten temat.

0

Można by podzielić całe zdanie na pojedyncze słowa, jeżeli masz je w stringu to (string.split) lub jakoś inaczej, dać je w jakąś tablice/kontener odwrócić każdemu kolejność Twoją metodą stworzyć z powrotem zdanie.

0

Właśnie nad takim czymś myślałem ale wolałbym(jeżeli to możliwe) zrobic to bez dodatkowych zmiennych.

0

Regex.Replace z MatchEvaluatorem który odwraca słowa. Bo czemu nie robić wszystkiego regexami :D

1
public static string reverse(string x)
{
  string output="";
  for (int i=x.Length-1; i>=0; i--)
  {
    output += x[i];
  }
  return output;
}
public static void Main(string[] args)
{
  string input="abc tes aaa";

  var ouput = input.Split(' ').Select(x => reverse(x)).ToArray();
  foreach (var c in ouput)
  {
    Console.WriteLine(c);
  }
}

Wynik:

cba
set
aaa

BTW

Czemu coś takiego mi nie działa?

var ouput = input.Split(' ').Select(x => Array.Reverse(x.ToCharArray())).ToArray();
0

Wersja całkowicie ręczna: idziesz po kolei po tablicy znaków, jak napotkasz spację odwracasz połowę od ostatniej spacji do aktualnej spacji. Powtarzasz do końca tablicy.

private static string ReverseWordByWord(string _sentence)
{
  var sentence = _sentence.ToCharArray();
  var i = 0;
  var j = 0;
  var prevj = 0;
  char c;

  while (j < sentence.Length)
  {
    while (j < sentence.Length && sentence[j] != ' ')
      j++;

    for (i = 0; i < (j - prevj) / 2; i++)
    {
      c = sentence[prevj + i];
      sentence[prevj + i] = sentence[j - i - 1];
      sentence[j - i - 1] = c;
    }

    j++;
    prevj = j;
  }

  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.Append(sentence);
  return sb.ToString();
}

Jeżeli chcesz użyć stosu, to zmień moje zamienianie znaków w tablicy na użycie stosu - wrzucenie wszystkich znaków na stos i zdjęcie z powrotem.

0
.ToCharArray(TwójString);

A potem to sobie wyświetl w pętli tak jak ci się podoba. Od tyłu, od przodu, od środka.

0
Ktos napisał(a):

Wersja całkowicie ręczna: idziesz po kolei po tablicy znaków, jak napotkasz spację odwracasz połowę od ostatniej spacji do aktualnej spacji. Powtarzasz do końca tablicy.

private static string ReverseWordByWord(string _sentence)
{
  var sentence = _sentence.ToCharArray();
  var i = 0;
  var j = 0;
  var prevj = 0;
  char c;

  while (j < sentence.Length)
  {
    while (j < sentence.Length && sentence[j] != ' ')
      j++;

    for (i = 0; i < (j - prevj) / 2; i++)
    {
      c = sentence[prevj + i];
      sentence[prevj + i] = sentence[j - i - 1];
      sentence[j - i - 1] = c;
    }

    j++;
    prevj = j;
  }

  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.Append(sentence);
  return sb.ToString();
}

Jeżeli chcesz użyć stosu, to zmień moje zamienianie znaków w tablicy na użycie stosu - wrzucenie wszystkich znaków na stos i zdjęcie z powrotem.

public static string Reverse(string test) {
  char[] charArray = test.ToCharArray();
  Array.Reverse(charArray);
  return new string(charArray);
}

:D

1
 //input
 string input = "abc tes bcv";

 //kod
 var ouput = string.Join(" " ,input.Split(' ').Select(str => str.ToCharArray()).Select(cTab => { Array.Reverse(cTab); return new string(cTab); }));
    
 //output to od razu string a nie jakieś tablice
 //cba set vcb

@WeiXiao bo Array.Reverse nie zwraca wartości tylko wykonuje operację bezpośrednio na przekazanej tablicy, jest typu void.

0

A mógłby ktoś bardziej "łopatologicznie" krok po kroku objaśnić :
var ouput = input.Split(' ').Select(x => reverse(x)).ToArray();

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1