c# - zmiana obecnego kodu na użycie typu generycznego. // Prosty przykład generycznego.

0

Witam, takie cuś. Mój kod zastosował automatycznie korzystanie z typu generycznego przy tworzeniu 'select new'. A ja bym chciał to napisać w sposób to taki, że sam określam jakich typów używa lista, tylko jak?

private void myMethod()
    {
      using (var dc = new testingBaseEntities())
      {
        var ludzie = from l in dc.osobies

               select new
               {
                 id = l.id,
                 imie = l.imie,
                 nazwisko = l.nazwisko,
                 wiek = l.wiek

               };

        GridView1.DataSource = ludzie.ToList();
        GridView1.DataBind();

// jakby ktoś jeszcze podał łopatologiczny przykład generycznego.

1

Tu są przykłądy dal kodu generycznego

public abstract class ARepository<TEntity>
    where TEntity : WBaseEntity
  {
    protected WFMSContext ctx;

    public ARepository(WFMSContext ctx)
    {
      this.ctx = ctx;
    }

    public IQueryable<TEntity> GetAll()
    {
      return ctx.Set<TEntity>().Where(p => p.Removed == null);
    }

    public TEntity GetById(long Id)
    {
      return ctx.Set<TEntity>().Find(Id);
    }
}
public abstract class WBaseEntity
  {
    [Key]
    public long Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    [Column(TypeName = "datetime2")]
    public DateTime Created { get; set; }
    [Column(TypeName = "datetime2")]
    public DateTime? Removed { get; set; }
  }

To co ty zrobiłeś to raczej stworzenie obiektu anonimowego

2

mylisz troche pojecia, przy select new tworzony jeste typ anonimowy a nie generyczny.

o takie cos ci chodzi?

IEnumerable<Czlowiek> ludzie = from l in dc.osobies 
  select new Czlowiek(/*...*/);

btw nazwa kolekcji osobies daje rade ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1