Cześć,

Mam problem ze stylem kontrolki TextBox.

Otóż stworzyłem taki styl:

<Style x:Name="LoginPageTextBox" TargetType="TextBox">
    <Setter Property="FontWeight" Value="Light"/>
    <Setter Property="Margin" Value="10"/>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="0,0,0,1"/>
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="TextBox">
          <Grid Background="#fafafa">
            <ContentPresenter x:Name="HeaderContentPresenter" ContentTemplate="{TemplateBinding HeaderTemplate}" Content="{TemplateBinding Header}" Foreground="Black"/>
            <VisualStateManager.VisualStateGroups>
              <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
                <VisualState x:Name="Normal"/>
                <VisualState x:Name="Focused">
                  <VisualState.Setters>
                    <Setter Target="HeaderContentPresenter.Background" Value="Red"/>
                    <Setter Target="HeaderContentPresenter.Foreground" Value="Blue"/>
                  </VisualState.Setters>
                </VisualState>
              </VisualStateGroup>
            </VisualStateManager.VisualStateGroups>
          </Grid>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>

Do tej kontrolki:

 <TextBox Background="Transparent" Foreground="Black"
                 PlaceholderText="ID" Style="{StaticResource LoginPageTextBox}"/>

Problem mam taki, że w momencie gdy klikam na kontrolkę TextBox(wywołuję stan Focused) i zacznę wpisywać tekst to on się nie pojawia. Co robię źle?
Rozumiem, że ContentPresenter to jest właśnie tekst, który wpisuję?