Pointery - jak to ogarnąć?

Odpowiedz Nowy wątek
Amemba
2017-01-22 14:42
Amemba
0

Siema.

Ktoś mi pomoże ogarnąć pointery? Chcę tylko przeczytać jego zawartość.
Kod wygląda tak:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;

namespace TestApp
{
  class Program
  {
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern Int32 ReadProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress,
      [In, Out] byte[] buffer, UInt32 size, out IntPtr lpNumberOfBytesRead);

    public static byte[] ReadBytes(IntPtr Handle, Int64 Address, uint BytesToRead)
    {
      IntPtr ptrBytesRead;
      byte[] buffer = new byte[BytesToRead];
      ReadProcessMemory(Handle, new IntPtr(Address), buffer, BytesToRead, out ptrBytesRead);
      return buffer;
    }

    public static int ReadInt32(long Address, uint length = 4, IntPtr? Handle = null)
    {
      return BitConverter.ToInt32(ReadBytes((IntPtr)Handle, Address, length), 0);
    }

    public static string ReadString(long Address, uint length = 32, IntPtr? Handle = null)
    {
      string temp3 = ASCIIEncoding.Default.GetString(ReadBytes((IntPtr)Handle, Address, length));
      string[] temp3str = temp3.Split('\0');
      return temp3str[0];
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      UInt32 Address = 0x2410E0;
      // get process
      Process Okno = Process.GetProcessesByName("Client")[0];
      // dump base
      Console.WriteLine("Base Address       : " + Okno.MainModule.BaseAddress.ToString());
      UInt32 Base = (UInt32)Okno.MainModule.BaseAddress.ToInt32();
      // read pointer
      UInt32 Ptr1 = (UInt32)ReadInt32(Address + Base, 8, Okno.Handle);
      Console.WriteLine("Pointer 1        : " + Ptr1.ToString());
      UInt32 Ptr2 = (UInt32)ReadInt32(Ptr1 + 0x8, 8, Okno.Handle);
      Console.WriteLine("Pointer 2        : " + Ptr2.ToString());
      UInt32 Ptr3 = (UInt32)ReadInt32(Ptr2 + 0xb8, 8, Okno.Handle);
      Console.WriteLine("Pointer 3        : " + Ptr3.ToString());
      UInt32 Ptr4 = (UInt32)ReadInt32(Ptr3 + 0x0, 8, Okno.Handle);
      Console.WriteLine("Pointer 4        : " + Ptr4.ToString());
      UInt32 Ptr5 = (UInt32)ReadInt32(Ptr4 + 0x798, 8, Okno.Handle);
      Console.WriteLine("Pointer 5        : " + Ptr5.ToString());
      UInt32 Ptr6 = (UInt32)ReadInt32(Ptr5 + 0x750, 8, Okno.Handle);
      Console.WriteLine("Pointer 6        : " + Ptr6.ToString());
      // read memory pointer points to
      string PtrRead = ReadString(Ptr6, 255, Okno.Handle);
      Console.WriteLine("Pointer Value is : " + PtrRead);
      Console.ReadLine();
    }
  }
} 

Powinna to być wartość double... numer. Wiem że mam nawalone coś w kodzie. Jak robiłem to na "4 bytach" to śmigało. Gdy staram się to zrobić na "double" to już nie chce działać.
Proszę o pomoc. Dzięki.

Pozostało 580 znaków

2017-01-22 18:20

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern Int32 ReadProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress,
      [In, Out] byte[] buffer, UInt32 size, out IntPtr lpNumberOfBytesRead);

Tam powinno być [Out] byte[] buffer, bez [In].

Powinna to być wartość double... numer.

Ale nie jest. double ma 8 bajtów, więc BitConverter.ToInt32 obcina ci bajty do czterech nawet jeśli wczytasz osiem.

edytowany 1x, ostatnio: Azarien, 2017-01-22 18:20

Pozostało 580 znaków

Amemba
2017-01-22 20:26
Amemba
0

Z tym in/out nie ma nic do rzeczy. Chyba. Co do BitConverter.ToInt32 zgadza się xd Jednak nie potrafię tego zrobić tak, jak to ma być.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0