pobieranie danych z listview do Cookies

0

Chciałbym przenieść pliki z ListView gdzie są wyświetlane z bazy danych ( konkretne przedmioty uprzednio wybrane z produktów danej kategorii sklepu ) do plików Cookies lecz za cholerę nie wiem jak te dane wyciągnąć. Nie da się bezpośrednio ( przynajmniej ja takiej wiedzy nie posiadam, a znane mi sposoby nie działają ) to w takim razie jak to obejść?

Mój kod wygląda następująco

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="ProductDescription.aspx.cs" Inherits="Page_Catalog_ProductDescription" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" Runat="Server">
  <asp:ListView ID="ListView1" runat="server" DataKeyNames="product_id" DataSourceID="SqlDataSource1" OnSelectedIndexChanged="ListView1_SelectedIndexChanged">
    
    
    <EmptyDataTemplate>
      <span>No data was returned.</span>
    </EmptyDataTemplate>
    
    <ItemTemplate>
      <span style="">
<%--      <asp:Label ID="product_idLabel" runat="server" Text='<%# Eval("product_id") %>' />
      <br />--%>
      <asp:Label ID="product_nameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("product_name") %>' />
      <br />
      Opis:
      <asp:Label ID="product_discriptionLabel" runat="server" Text='<%# Eval("product_discription") %>' />
      <br />
      Cena:
      <asp:Label ID="unit_priceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("unit_price") %>' />
      <br />
<%--      MSRP:
      <asp:Label ID="MSRPLabel" runat="server" Text='<%# Eval("MSRP") %>' />
      <br />--%>
      Dostępne rozmiary:
      <asp:Label ID="available_sizeLabel" runat="server" Text='<%# Eval("available_size") %>' />
      <br />
      Rostępne Kolory:
      <asp:Label ID="available_colorLabel" runat="server" Text='<%# Eval("available_color") %>' />
      <br />
      Waga sztuki:
      <asp:Label ID="unit_weightLabel" runat="server" Text='<%# Eval("unit_weight") %>' />
      <br />
<%--      Rozmiar:
      <asp:Label ID="sizeLabel" runat="server" Text='<%# Eval("size") %>' />
      <br />--%>
<%--      color:
      <asp:Label ID="colorLabel" runat="server" Text='<%# Eval("color") %>' />
      <br />--%>
      Dostępność produktu:
      <asp:Label ID="product_availableLabel" runat="server" Text='<%# Eval("product_available") %>' />
      <br />
<%--      discount_available:
      <asp:Label ID="discount_availableLabel" runat="server" Text='<%# Eval("discount_available") %>' />
      <br />--%>
      <img src="../../<%# Eval("picture_big") %>"
      <br />
        Ilość:<asp:TextBox Text="" runat="server" ID="tbQuantity" width="20" />
      <br />
        <asp:Button ID="btnAdd" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Dodaj do koszyka" />
<br /></span>
    </ItemTemplate>
  </asp:ListView>
  <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ShopConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [product_id], [product_name], [product_discription], [unit_price], [MSRP], [available_size], [available_color], [unit_weight], [size], [color], [product_available], [discount_available], [picture_big] FROM [Products] WHERE ([product_id] = @product_id)">
    <SelectParameters>
      <asp:QueryStringParameter Name="product_id" QueryStringField="prod_id" Type="String" />
    </SelectParameters>
  </asp:SqlDataSource>


</asp:Content>

A tu kod aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Page_Catalog_ProductDescription : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    HttpCookie CartCookie = new HttpCookie("OrderInfo");
    CartCookie.Values["ProductName"] = "";
    CartCookie.Values["ProductPrice"] = "";
    CartCookie.Values["ProductQuantity"] = "";
    CartCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1d);
    Response.Cookies.Add(CartCookie);
    Response.Redirect("Cart.aspx");
  }
}
0

Nikt nic nie wie??

Jeżeli ktoś jest obeznany w temacie Session i mógłby mi podesłać odpowiedni link lub wypowiedzieć się i pomóc mi, byłbym wdzięczny za pomoc :)


EDIT

Skoro nikt "nie" wie nic na temat Cookie to może znajdą się osoby które będą mogły mi pomóc z innym problemem ale nawiązującym do tego samego tematu
a mianowicie Session postanowiłem użyć tego narzędzia zamiast plików cookie, nie otrzymuje żadnego błędu lecz wyciągając dane z listview i konwertując je z object na string otrzymuje pustą wartość.

to znajduje się w pliku aspx

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Page_Catalog_ProductDescription : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    
  }

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //HttpCookie CartCookie = new HttpCookie("OrderInfo");
    //CartCookie.Values["ProductName"] = Convert.ToString(ListView1.Items[1].FindControl("product_name"));
    //CartCookie.Values["ProductPrice"] = "(Label)ListView1.Items";
    //CartCookie.Values["ProductQuantity"] = "";
    //CartCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1d);
    //Response.Cookies.Add(CartCookie);
    Response.Redirect("Cart.aspx");

    //  Session["a"] = ListView1.Items.[1].FindControl("product_name");
  }

  protected void ListView1_ItemCommand(object sender, ListViewCommandEventArgs e)
  {
    string TemporaryOrder = Convert.ToString((Label)e.Item.FindControl("product_name"));
    Session["t_product_name"] = TemporaryOrder;
    HttpCookie CartCookie = new HttpCookie("OrderInfo");
    CartCookie.Values["ProductName"] = TemporaryOrder;
  }
}

Natomiast to znajduje się w pliku Cart.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Page_Catalog_Cart : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Label1.Text = Convert.ToString(Session["t_product_name"]);
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1