Zmiana koloru tła elementu w listboxie

0

Witajcie.

ListBox.Items[5] 

jest typu object. Do jakiego objektu musze to przekonwertować, aby móc zmienić tło takowego elementu?

1

Generalnie w WinFormsach trochę z tym zabawy:
http://stackoverflow.com/ques[...]rp-change-listbox-items-color

0

Nie doszukałem się odpowiednika w WPF, możecie bardziej przybliżyć?

2

Jeżeli chodzi o WPF to masz naprawdę duże pole do popisu, ponieważ interfejs w WPF jest zbudowany w oparciu o XML. Możesz sobie w takim ListBoksie zbindować kolor wiersza jaki chcesz do jakiegokolwiek wiersza. Wystarczy odpowiednio podpiąć klasę:

Przykładowe okno:
Oczywiście ListBox.ItemTemplate można tworzyć przeróżne i masz tutaj praktycznie nieskończenie wiele możliwości.

<Window x:Class="_4programmersWPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:_4programmersWPF"
    mc:Ignorable="d"
    Title="4prog test app" Height="370" Width="400"
    Name="Window" WindowStartupLocation="CenterScreen">
 <Window.DataContext>
  <local:Viewmodel/>
 </Window.DataContext>
 <Grid>
  <ListBox ItemsSource="{Binding Persons, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}">
   <ListBox.ItemTemplate>
    <DataTemplate>
     <Grid>
      <Grid.ColumnDefinitions>
       <ColumnDefinition Width="auto"/>
       <ColumnDefinition Width="auto"/>
      </Grid.ColumnDefinitions>
      <Grid.RowDefinitions>
       <RowDefinition Height="auto"/>
      </Grid.RowDefinitions>
      <Label Grid.Row="0" Grid.Column="0"
          Background="{Binding CellColor}"
          Content="{Binding Name}"/>
      <Label Grid.Row="0" Grid.Column="1"
          Background="{Binding CellColor}"
          Content="{Binding Surname}"/>
     </Grid>
    </DataTemplate>
   </ListBox.ItemTemplate>
  </ListBox>
 </Grid>
</Window>

Przykładowy viewmodel:

using System.ComponentModel;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Input;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace _4programmersWPF {
  class Viewmodel : INotifyPropertyChanged
  { 
    private ICollection<PersonItem> persons;
    public ICollection<PersonItem> Persons
    {
      get { return this.persons; }
      set
      {
        this.persons = value;
        this.OnPropertyChanged(nameof(this.Persons));
      }
    }

    public Viewmodel() {
      this.Persons = new ObservableCollection<PersonItem>();
      this.Persons.Add(new PersonItem
      {
        Name = "Gregory",
        Surname = "Peck",
        CellColor = "Green"
      });

      this.Persons.Add(new PersonItem
      {
        Name = "Tony",
        Surname = "Scott",
        CellColor = "Yellow"
      });

      this.Persons.Add(new PersonItem
      {
        Name = "Henry",
        Surname = "Ticket",
        CellColor = "LightBlue"
      });
    }

    // Tę część najlepiej wrzucić do osobnej klasy i po niej dziedziczyć.
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    private void OnPropertyChanged(string propertyName) {
      PropertyChangedEventHandler handler = PropertyChanged;
      if (handler != null) {
        handler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
      }
    } 
  }
}

Przykładowa klasa PersonItem, które przechowuje kolor każdego swojego obiektu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _4programmersWPF
{
  public class PersonItem
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Surname { get; set; }
    public string CellColor { get; set; }
  }
}

Po poskładaniu tego w projekt i skompilowaniu powinieneś uzyskać taki rezultat:

64fc70eb18.png

Oczywiście warunkiem korzystania z takiego rozwiązania, czy z WPF w ogóle, jest posiadanie podstawowej wiedzy o bindowaniu danych (czy choćby mvvm, choć to akurat nie jest konieczne).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0