zadanie z informatyki obsługa plików .json

0

Cześć.
Mam ogromna prośbę o pomoc - dostałem zadanie na informatyce zrobienie prostego systemu informatycznego, który to pobiera z serwera dane json i zapisuje je do plików co zadany czas (np 200ms). (ustawienia ,sciezki zapisu i url pobiera sobie z pliku ustawień ale to mam już zrobione)... do tej pory to co zrobiłem zajęło mi jakieś 5 dni walki nierównej ;)
W tej chwili utknąłem a termin mam do piątku do północy. W związku z tym pliss help! - czytam te wszystkie opisy typów json i nie za bardzo kumam o co chodzi - tym bardziej, że z Angielskiego orłem nie jestem... :P

Stan mam taki:
zapisanych mam (N) plików w formacie:

nazwa1.json
nazwa2.json
...
nazwaN.json

w kazdym pliku jest format taki:

{"spectrums":[[ tu jest tablica 25x128 elementów - pomiarów]],"measurements":[0.016,0.059,0.024,0.074,0.051,0.013,0.046,0.074,0.093,0.019,0.005,0.02,0.032,0.057,0.094,0.002,0.03,0.089,0.088,0.072,0.017,0.059,0.087,0.015,0.068,0.073,0.084,0.052,0.045,0.1,0.007,0.061,0.059,0.032,0.034,0.009,0.045,0.08,0.084,0.038,0.1,0.089,716.059,4095.032,4095.046,2.052,0.034]} 

i teraz chodzi o to żeby "wyłuskać" same "measurments" i z tego stworzyć nowy plik wyniki.json, a w nim byłaby tablica wektorów takich, że:

"measurments":[[pierwsze pomiary z wszyskich plików,po przecinkach],[drugie pomiary z wszystkich plików],...[ostatnie pomiary z wszyskich plików]]

i niby teoretycznie wiem jak to zrobić, ale strona praktyczna (gdy się nie miało styczności z c#) trochę mnie przeraża, a na kurs intensywny trochę już za późno... gdyby ktoś pomógł albo wiedział gdzie znaleźć analogiczny przykład, żeby się na czymś oprzeć przez analogię...

potem ostatnia część zadania jest taka,żeby odczytać tablicę wektorów "spectrums" (ta 25x128 elementów) i zamiana ich na osobne pliki w ten sam sposób jak poprzedniu tylko do osobnych plików... ale to to nie wiem czy zdążę - najważniejsze to zadziałanie z measurments :) z góry dzięki :)

1
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Json;
using System.IO;


namespace ConsoleApplication6
{
  public class Data
  {
    public float[,] spectrums  { get; set; }
    public float[] measurements { get; set; }
  }


  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // troszke sie tu juz sam pobaw xD
    }


    static float[] GetValues(int recordID, Stream inputJsonStream, out float[] returnMeasurementValues)
    {
      var serialzer = new DataContractJsonSerializer(typeof(Data));
      var data = (Data)serialzer.ReadObject(inputJsonStream);

      List<float> spectrumsValues  = new List<float>();
      List<float> measurementsValues = new List<float>();

      foreach(var item in data.spectrums)
      {
        spectrumsValues.Add(item);
      }

      foreach (var item in data.measurements)
      {
        measurementsValues.Add(item);
      }

      returnMeasurementValues = measurementsValues.ToArray();
      return spectrumsValues.ToArray();
    }
  }
}
 

Nie jestem pewien czy zadziała, spróbuj coś z tym zrobić, mało mam teraz czasu (gimnazjalne poprawianie ocen przed liceum :P)

Ewentualnie pare linków:
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/index/cc197957(v=vs.95).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb412179(VS.100).aspx
http://stackoverflow.com/questions/20437279/getting-json-data-from-a-response-stream-and-reading-it-as-a-string
http://stackoverflow.com/questions/6620165/how-can-i-parse-json-with-c

1
		public class MeasurmentsModel
		{
			public List<List<float>> measurments;
		}

		static List<float> GetMeasurmentsFromFile(string path)
		{
			// zamiast tego odczyt z podanego a argumencie pliku
			var serializedData = "{spectrums:[[]],measurements:[0.016,0.059,0.024,0.074,0.051,0.013,0.046,0.074,0.093,0.019,0.005,0.02,0.032,0.057,0.094,0.002,0.03,0.089,0.088,0.072,0.017,0.059,0.087,0.015,0.068,0.073,0.084,0.052,0.045,0.1,0.007,0.061,0.059,0.032,0.034,0.009,0.045,0.08,0.084,0.038,0.1,0.089,716.059,4095.032,4095.046,2.052,0.034]}";

			var data = (JObject)JsonConvert.DeserializeObject(serializedData);

			var measurements = data.Property("measurements");

			return measurements.Values().Select(m => m.Value<float>()).ToList();
		}


		static void Main(string[] args)
		{
			var measurments = new List<List<float>>();

			// tu pętla po plikach
			var measurment = GetMeasurmentsFromFile("someFile");
			measurments.Add(measurment);

			var serializedMeasurments = JsonConvert.SerializeObject(new MeasurmentsModel() { measurments = measurments });
		}

Dodaj sobie do projektu Newtonsoft.Json (przez nuget), dopisz pętlę po plikach, wczytywanie danych z plików i zapis do pliku z wynikiem. Wisisz mi dobre piwo.

0

Super - udało mi się z wielką pomocą kolegi odpalić program w/g Twojego wzoru ŁF! :) i działa super!!!
A teraz zastanawiam się jak przerobić ten kod tak aby zamiast pojedynczych wartości z "measurments" odczytywał całe wektory ze "spectrums":
{spectrums:[[0.2,0.4,...,0.23],[ 0.6,0.15,...,0.54],...,[0.33,0.46,...,0.123]],measurments:[to, już, działa]}
w każdym wektorze jest 128 pomiarów
wektorów jest 25

i teraz chodzi o to by z 30 plików odczytywało w kolejności: pierwszy wektor z pierwszego pliku, pierwszy wektor z drugiego pliku itd wszystkie wektory...

1

Tak samo jak dla measurments. Wyobraź sobie, że bibliotekę Newtonsoft.Json w ten sposób użyłem po raz pierwszy w życiu, rozczajenie jak to zrobić zajęło mi 10 minut. Pogimnastykuj się z debugerem (http://4programmers.net/C_sharp/Artyku%C5%82y/Debugowanie) + Immediate Window oraz ewentualnie dokumentacją do Newtonsoft.Json, skoro mi zajęło to chwilę, to nie wierzę, żebyś nie dał rady zrobić tego samodzielnie w kilka godzin.

1

Oszczędzę Ci czasu:

		public class MeasurmentsModel
		{
			public List<List<float>> FirstSpectrums { get; set; }
			public List<List<float>> Measurments { get; set; }
		}

		private class DataModel
		{
			public List<List<float>> spectrums { get; set; }
			public List<float> measurments { get; set; }
		}

		static DataModel ReadModelFromFile(string path)
		{
			// zamiast tego odczyt z podanego a argumencie pliku
			var serializedData = "{spectrums:[[1,2,3],[2,3,4],[3,4,5]],measurements:[0.016,0.059,0.024,0.074,0.051,0.013,0.046,0.074,0.093,0.019,0.005,0.02,0.032,0.057,0.094,0.002,0.03,0.089,0.088,0.072,0.017,0.059,0.087,0.015,0.068,0.073,0.084,0.052,0.045,0.1,0.007,0.061,0.059,0.032,0.034,0.009,0.045,0.08,0.084,0.038,0.1,0.089,716.059,4095.032,4095.046,2.052,0.034]}";

			var data = (JObject)JsonConvert.DeserializeObject(serializedData);

			var spectrums = data.Property("spectrums");
			var measurements = data.Property("measurements");

			var spectrumList = spectrums.Values().Select(row => row.Select(v => v.Value<float>()).ToList()).ToList();
			var measurementList = measurements.Values().Select(m => m.Value<float>()).ToList();

			return new DataModel() { spectrums = spectrumList, measurments = measurementList };
		}


		static void Main(string[] args)
		{
			var result = new MeasurmentsModel() { Measurments = new List<List<float>>(), FirstSpectrums = new List<List<float>>() };

			// tu pętla po plikach
			var data = ReadModelFromFile("someFile");
			result.Measurments.Add(data.measurments);
			result.FirstSpectrums.Add(data.spectrums.First());

			var serializedMeasurments = JsonConvert.SerializeObject(data);
		}
	}

Oczywiście całość wypadałoby raz jeszcze przemyśleć i porządnie zrefactorować, ale że nie mam na to czasu, to już zostawiam to Tobie.

1

Albo nawet tak:

		public class MeasurmentsModel
		{
			public IList<IEnumerable<float>> firstSpectrums { get; set; }
			public IList<IEnumerable<float>> measurments { get; set; }
		}

		private class DataModel
		{
			public IEnumerable<IEnumerable<float>> Spectrums { get; set; }
			public IEnumerable<float> Measurments { get; set; }
		}

		static DataModel ReadModelFromFile(string path)
		{
			// zamiast tego odczyt z podanego a argumencie pliku
			var serializedData = "{spectrums:[[1,2,3],[2,3,4],[3,4,5]],measurements:[0.016,0.059,0.024,0.074,0.051,0.013,0.046,0.074,0.093,0.019,0.005,0.02,0.032,0.057,0.094,0.002,0.03,0.089,0.088,0.072,0.017,0.059,0.087,0.015,0.068,0.073,0.084,0.052,0.045,0.1,0.007,0.061,0.059,0.032,0.034,0.009,0.045,0.08,0.084,0.038,0.1,0.089,716.059,4095.032,4095.046,2.052,0.034]}";

			var data = (JObject)JsonConvert.DeserializeObject(serializedData);

			var spectrums = data.Property("spectrums");
			var measurements = data.Property("measurements");

			var spectrumList = spectrums.Values().Select(row => row.Select(v => v.Value<float>()));
			var measurementList = measurements.Values().Select(m => m.Value<float>());

			return new DataModel() { Spectrums = spectrumList, Measurments = measurementList };
		}


		static void Main(string[] args)
		{
			var result = new MeasurmentsModel() { measurments = new List<IEnumerable<float>>(), firstSpectrums = new List<IEnumerable<float>>() };

			// tu pętla po plikach
			var data = ReadModelFromFile("someFile");
			result.measurments.Add(data.Measurments);
			result.firstSpectrums.Add(data.Spectrums.First());

			var serializedMeasurments = JsonConvert.SerializeObject(data);
		}

Możesz wracać do pracy zarobić na moje piwo.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1