Enity framework zwraca tylko 1 rekord

0

Witam, nie mam pojęcia co może być źle. Entity framework zwraca tylko 1 wiersz danych, podczas gdy w tabeli są 3. Proszę o pomoc w kodzie:

using(var context = new Database.DatabaseContextBase())
{
    var magazines = context.Magazny.Select(x => x.Typ == 0).ToList();
    Console.Write("");
    var mag = context.Magazny.Last();
}
  public class Magazyn
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Numer { get; set; }
    public string Nazwa { get; set; }
    public int Typ { get; set; }
  }
  [DbConfigurationType(typeof(FirebirdContextConfiguration))]
  class DatabaseContextBase : DbContext
  {
    public DatabaseContextBase()
      : base(new FbConnection(ConfigurationManager.GetConnectionString()), true)
    {
    }
    
    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
      base.OnModelCreating(modelBuilder);

      var magazynyDatabaseConfig = modelBuilder.Entity<Magazyn>();
      magazynyDatabaseConfig.HasKey(x => x.Id);
      magazynyDatabaseConfig.Property(x => x.Id).HasColumnName("ID");
      magazynyDatabaseConfig.Property(x => x.Nazwa).HasColumnName("NAZWA");
      magazynyDatabaseConfig.Property(x => x.Numer).HasColumnName("NUMER");
      magazynyDatabaseConfig.Property(x => x.Typ).HasColumnName("TYP");
      magazynyDatabaseConfig.ToTable("GM_MAGAZYNY");
    }

    public DbSet<Magazyn> Magazny { get; set; }
  }
  class FirebirdContextConfiguration : DbConfiguration
  {
    public FirebirdContextConfiguration()
    {
      SetDatabaseInitializer<DatabaseContextBase>(null);
    }
  }
0
var magazines = context.Magazny.Select(x => x.Typ == 0).ToList();

Zwraca mi 1 rekord o wartości true

var mag = context.Magazny.Last();

Na tym wywala wyjątek

LINQ to Entities does not recognize the method 'WeightedAverage.Model.Magazyn LastMagazyn' method, and this method cannot be translated into a store expression.

var magazines = context.Magazny.ToList();

To zwraca tylko 1 rekord

0

Użyj Where, a nie Select.

Where zwraca elementy z kolekcji dla których pasuje warunek, a Select przekształca elementy kolekcji zgodnie z przekazaną funkcją - czyli u ciebie tworzy kolekcję booleanów.

0

Where daje ten sam rezultat

0

Właśnie pobrałem dane z 2 tabeli, są 2 rekordy, w tabeli jest ok 100. natomiast tych 2 pobranych rekordów nie ma w tabeli o co może chodzić? Skąd on to pobrał?

0

Ja pierdziele literówka w nazwie bazy <facepalm>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1