Angular JS i Web API

0

Hej.

Chciałbym prosić Was o pomoc w rozwiązaniu kolejnego problemu. Zrobiłem sobie prosty Web API controller w ASP .NET MVC


public class ValuesController : ApiController
  {
    private NORTHWNDEntities _entites = new NORTHWNDEntities();

     //GET api/values
    // GET all products from selected entity
    public List<Product> Get()
    {
      // disable proxy creation
      _entites.Configuration.ProxyCreationEnabled = false;

      var getProductsList = _entites.Products.ToList();
      return getProductsList;
    }

    // GET api/values/5
    // GET one specific product by ID
    public Product Get(int id)
    {
      // disable proxy creation
      _entites.Configuration.ProxyCreationEnabled = false;

      var getProductsListByID = _entites.Products.ToList().Find(p => p.ProductID == id);
      return getProductsListByID;
    }

  }

Znajdują się tam tylko dwie metody:
a) GetAll()
b) GetByID()

Pobieram dane z bazy danych.

Dograłem sobie Angulara do projektu.

Stworzyłem:

Module.js


var app;
(function () {
  app = angular.module("crudModule", []);
})();

var app2;
(function () {
  app2 = angular.module("crudModule2", []);
})(); 

Service.js


app.service('crudService', function ($http) {

  //Get single product
  this.getOneProduct = function (prodID) {
    return $http.get("/api/values/:" + prodID);
  }

  //Get All products
  this.getAllProducts = function () {
    return $http.get("/api/values");
  }
});

Controller.js


app.controller('crudController', function ($scope, crudService) {

  loadRecords();

  //Function to load all products records
  function loadRecords() {
    var promiseGet = crudService.getAllProducts(); //The MEthod Call from service

    promiseGet.then(function (pl) { $scope.Products = pl.data },
       function (errorPl) {
         $log.error('failure loading products', errorPl);
       });
  }

  //Clear the Scope models
  $scope.clear = function () {
    $scope.ProductID = 0;
    $scope.ProductName = "";
    $scope.QuantityPerUnit = 0;
    $scope.UnitPrice = 0;
    $scope.UnitsInStock = 0;
  }
});

app2.controller('crudController2', function ($scope, crudService, $routeParams) {

  var productID = $routeParams.ProductID; // get productID from URL

  loadOneRecord(productID);

  //Function to load one record
  function loadOneRecord(productID) {
    var promiseGet = crudService.getOneProduct(productID); //The MEthod Call from service

    promiseGet.then(function (pl) { $scope.Products = pl.data },
       function (errorPl) {
         $log.error('failure loading products', errorPl);
       });
  }

  //Clear the Scope models
  $scope.clear = function () {
    $scope.ProductID = 0;
    $scope.ProductName = "";
    $scope.QuantityPerUnit = 0;
    $scope.UnitPrice = 0;
    $scope.UnitsInStock = 0;
  }
});

Widok w którym wyświetlam wszystkie produkty z bazy Angularem: ( tutaj dziala wszystko ok )


@{
  ViewBag.Title = "DisplayAngular";
}

@section scripts{
  <script src="~/Scripts/angular.js"></script>
  <script src="~/Scripts/Custom/Module.js"></script>
  <script src="~/Scripts/Custom/Service.js"></script>
  <script src="~/Scripts/Custom/Controller.js"></script>
}

<html ng-app="crudModule">
@{
  ViewBag.Title = "Index";
}

<h2>Get All Products</h2>
<body>
  <table id="tblContainer" ng-controller="crudController">
    <tr>
      <td>
        <div id="dvcollection">
          <table id="tblcollections" cellpadding="10" cellspacing="10">
            <thead>
              <tr>
                <th>ProductID</th>
                <th>ProductName</th>
                <th>QuantityPerUnit</th>
                <th>UnitPrice</th>
                <th>UnitsInStock</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody ng-repeat="prod in Products">
              <tr ng-click="get(prod)">
                <td> <span>{{prod.ProductID}}</span></td>
                <td> <span>{{prod.ProductName}}</span></td>
                <td> <span>{{prod.QuantityPerUnit}}</span></td>
                <td> <span>{{prod.UnitPrice}}</span></td>
                <td> <span>{{prod.UnitsInStock}}</span></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

Natomiast nie udaje mi się wyświetlić jakoś wybranego produktu po ID. Nie wiem jak to ID przekazać z widoku do controllera. Jak to zrobić?

1

Rozumiem ze ta metoda get(prod) w widoku ma byc odpowiedzialna za wyswietlenie szczegolow pojedynczego produktu?
Wtedy musisz utworzysz sobie ta metode w kontrolerze crudController na scopie: $scope.get = function(prod) { ... }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0