Witam.

Jestem początkujący w C#. Mam problem. Napisałem małą aplikację, która dodaje do rejestru, a dokładniej to autostartu ( [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]) wartość która uruchamia właśnie tą napisaną przeze mnie aplikację.
Aplikacja po uruchomieniu PC ma zrobić małe testy w cmd. Oto kod odpowiedzialny z testy w cmd


 Process process = new Process();
      ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
      startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
      //startInfo.UseShellExecute = false;
      //startInfo.CreateNoWindow = true;
      startInfo.FileName = "cmd.exe";
      startInfo.Arguments = "/c date /t>log.txt & time /t >> log.txt & ipconfig /all>>log.txt & netstat -an >> log.txt & systeminfo >> log.txt & tasklist >> log.txt & ping 8.8.8.8 >> log.txt";
      process.StartInfo = startInfo;
      process.Start();
      process.WaitForExit();
      process.Close();

Problem polega na tym, że aplikacja jak zostanie odpalona normalnie (kliknięcie na ikonkę) tworzy logi normalnie. Działa. Ale Uruchomiona z autostartu nie robi tych logów. Wrzuciłem normalnego bat'a do autostartu i po uruchomieniu cmd wyrzuca Odmowa dostępu. Pewnie dlatego nie tworzą się też logi za pomocą mojej aplikacji. istnieje jakiś sposób, żeby odpalało się to i tworzyło normalnie logi? bez podawania haseł administratora?