Inne hashe na ten sam tekst

0

Witam, chciałbym prosić was o pomoc bo nie bardzo wiem jak mogę to naprawić, mianowicie mam tu taką biblioteczkę do hashowania haseł. Wpisując hasło xx za pierwszym razem przy rejestracji hash był yy, przy próbie logowania i użycia tego samego hasła wychodzi mi zupełnie inny hash niż ten co poprzedni, slowEquals zwraca false i koniec :/. Albo to nie działa albo po prostu czegoś nie wiem :P

using System;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;

namespace PasswordHash
{
  /// <summary>
  /// Salted password hashing with PBKDF2-SHA1.
  /// Author: havoc AT defuse.ca
  /// www: http://crackstation.net/hashing-security.htm
  /// Compatibility: .NET 3.0 and later.
  /// </summary>
  public class PasswordHash
  {
    // The following constants may be changed without breaking existing hashes.
    public const int SALT_BYTE_SIZE = 24;
    public const int HASH_BYTE_SIZE = 24;
    public const int PBKDF2_ITERATIONS = 1000;

    public const int ITERATION_INDEX = 0;
    public const int SALT_INDEX = 1;
    public const int PBKDF2_INDEX = 2;

    /// <summary>
    /// Creates a salted PBKDF2 hash of the password.
    /// </summary>
    /// <param name="password">The password to hash.</param>
    /// <returns>The hash of the password.</returns>
    public static string CreateHash(string password)
    {
      // Generate a random salt
      RNGCryptoServiceProvider csprng = new RNGCryptoServiceProvider();
      byte[] salt = new byte[SALT_BYTE_SIZE];
      csprng.GetBytes(salt);

      // Hash the password and encode the parameters
      byte[] hash = PBKDF2(password, salt, PBKDF2_ITERATIONS, HASH_BYTE_SIZE);
      return PBKDF2_ITERATIONS + ":" +
        Convert.ToBase64String(salt) + ":" +
        Convert.ToBase64String(hash);
    }
    public static bool ValidatePassword(string password, string correctHash)
    {
      // Extract the parameters from the hash
      char[] delimiter = { ':' };
      string[] split = correctHash.Split(delimiter);
      int iterations = Int32.Parse(split[ITERATION_INDEX]);
      byte[] salt = Convert.FromBase64String(split[SALT_INDEX]);
      byte[] hash = Convert.FromBase64String(split[PBKDF2_INDEX]);

      byte[] testHash = PBKDF2(password, salt, iterations, hash.Length);
      return SlowEquals(hash, testHash);
    }

    /// <summary>
    /// Compares two byte arrays in length-constant time. This comparison
    /// method is used so that password hashes cannot be extracted from
    /// on-line systems using a timing attack and then attacked off-line.
    /// </summary>
    /// <param name="a">The first byte array.</param>
    /// <param name="b">The second byte array.</param>
    /// <returns>True if both byte arrays are equal. False otherwise.</returns>
    private static bool SlowEquals(byte[] a, byte[] b)
    {
      uint diff = (uint)a.Length ^ (uint)b.Length;
      for (int i = 0; i < a.Length && i < b.Length; i++)
        diff |= (uint)(a[i] ^ b[i]);
      return diff == 0;
    }

    /// <summary>
    /// Computes the PBKDF2-SHA1 hash of a password.
    /// </summary>
    /// <param name="password">The password to hash.</param>
    /// <param name="salt">The salt.</param>
    /// <param name="iterations">The PBKDF2 iteration count.</param>
    /// <param name="outputBytes">The length of the hash to generate, in bytes.</param>
    /// <returns>A hash of the password.</returns>
    private static byte[] PBKDF2(string password, byte[] salt, int iterations, int outputBytes)
    {
      Rfc2898DeriveBytes pbkdf2 = new Rfc2898DeriveBytes(password, salt);
      pbkdf2.IterationCount = iterations;
      return pbkdf2.GetBytes(outputBytes);
    }
  }
}
0

Nie było pytania... Proszę o usunięcie bo trochę wstyd :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1