Witam,
W oknie DataSet (plik dsBaza.xsd) są 3 TableAdapter+DataTable:

Matki:
Id,
Nazwisko,
Imie,
Adres.

Dzieci:
Id,
Id_Matki,
Imie,
Plec,
Hobby.

Zabawki:
Id,
Id_Dzieci,
Nazwa,
Kolor.

i 2 relacje:
Matki_Dzieci (Id, Id_Matki),
Dzieci_Zabawki (Id, Id_Dzici).

W Form1 mam DataGridView ze źródłem dzieciBindingSource
i po naciśnięciu przycisku DZIAŁA pozycjonowanie:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    dzieciBindingSource.Position = dzieciBindingSource.Find("Id", 2);
}

oraz drugi DataGridView ze źródłem dzieciZabawkiBindingSource
i TU po naciśnięciu przycisku NIE DZIAŁA pozycjonowanie:

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    dzieciZabawkiBindingSource.Position = dzieciZabawkiBindingSource.Find("Id", 2);
}

Pojawia się błąd:

Właściwości DataMember 'Id' nie można odnaleźć w elemencie DataSource.

POMOCY !!!
Jest to dla mnie bardzo ważne.
Dziekuję