Symulator -Nieprawidłowy format ciągu wejściowego

0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Sterring
{
  public partial class Horizontal : UserControl
  {
    public Horizontal()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Horizontal_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    int value = 0;
    int dead = 5;
    [Browsable(true), Category("My")]
    public int Value
    {
      get { return value; }
      set { this.value = value; }
    }
    [Browsable(true), Category("My")]
    public int Dead
    {
      get { return dead; }
      set { dead = value; }
    }
    [Browsable(true), Category("My")]
    public event EventHandler EndChange;
    bool change = false;
    Point start;

    private void lbl_value_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      change = true;
    }

    private void lbl_value_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      change = false;
      if (EndChange != null)
      {
        EventArgs ea = new EventArgs();
        EndChange(this, ea);
      }
    }

    private void lbl_value_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (change)
      {
        int x = lbl_value.Location.X + e.X - start.X;
        if (x < 0) x = 0;
        if (x > Width - lbl_value.Width) x = Width - lbl_value.Width;
        lbl_value.Location = new Point(x, lbl_value.Location.Y);
        value = (int)(100 - 200 * (lbl_value.Location.X / ((float)Width - lbl_value.Width)));
        if (value > -dead & value < dead) value = 0; //TT: & &&;
        if (value > 0) lbl_value.Text = string.Format("{0%}", value);
        else
        {
          lbl_value.Text = string.Format("{0%}", -value);
        }
      }
    }

  }
}

Witam mam następujący problem otóż pisze na zaliczenie symulator morski i w linijcje

else
        {
          lbl_value.Text = string.Format("{0%}", -value);
        } 

pojawia mi się błąd Nieprawidłowy format ciągu wejściowego i nie wiem jak to naprawić czy ktoś mógłby mi wyjaśnic co robie żle

0
 lbl_value.Text = string.Format("{0}%", -value);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0