SocketClient i wątek

Odpowiedz Nowy wątek
2015-05-14 20:38

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Witam mam taki problem chciałem napisać klienta który będzie na serwer wysyłał pewne dane a jak nie ma połączenia będzie pokazywał - próba 1,2,3.
Próbowałem użyć while ale tak jak w konsoli chodziło tak przy forms się zawieszało, stwierdziłem trudno spróbuję to zrobić przez timer i nowy wątek niestety nie działa pokazuje w forms tylko Server uruchomiony - dla ułatwienia podaje cały kod może ktoś pomoże, please już drugi dzień nad tym siedzę.


public partial class Form1 : Form
  {
    IPEndPoint koniec;
    Socket gniazdo;
    System.Timers.Timer timer_count;
    int amount_client = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //int amount_client = 0;
      //TcpListener server_1 = new TcpListener(IPAddress.Parse("192.168.2.112"), 3301);
      //server_1.Start();
      koniec = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("podaje_ip"), 3301);
      gniazdo = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
      gniazdo.Bind(koniec);
      textBox1.Text = "Server uruchomiony";

      gniazdo.Listen(100);

      timer_count = new System.Timers.Timer();
      timer_count.Interval = 100;
      timer_count.Elapsed += timer_count_Elapsed;
      timer_count.Start();
    }

    void timer_count_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
    {
      Thread thread_new = new Thread(new ThreadStart(tray_connect));
      thread_new.Start();
    }

    void tray_connect()
    {
      try
      {
        Socket client_socket = gniazdo.Accept();
        amount_client++;
        if(client_socket.Connected)
        {
          timer_count.Stop();
          textBox1.Text = "Zgłosił się klient " + amount_client.ToString() + " o IP " + ((IPEndPoint)client_socket.RemoteEndPoint).Address.ToString();
          byte[] clientdata = new byte[1024 * 2000];
          int amountbyte = client_socket.Receive(clientdata);
          textBox1.Text = "Odbieram plik...";
          String data_client = Encoding.ASCII.GetString(clientdata);
          data_client = data_client.Remove(amountbyte, data_client.Length - amountbyte);
          textBox1.Text = data_client.ToString();
        }
        client_socket.Close();
        this.Refresh();
      }
      catch (SocketException)
      {
        this.Refresh();
        textBox1.Text = "Próba podłączenia " + amount_client;
        Application.DoEvents();
      }
      catch (IOException)
      {
        textBox1.Text = "Przerwano pobieranie pliku";
        timer_count.Start();
      }
    }

  }

Pozostało 580 znaków

2015-05-14 20:49

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 13 minut temu

0

Graficzna forma to ostatnia rzecz, jaka miałaby łączyć sie z jakimś gniazdem. Rozdziel zadania, przeorganizuj kod i wróć z czymś konkretnym.

Pozostało 580 znaków

2015-05-14 20:58

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Może coś więcej, jak przeorganizować kod? Utworzyć nową klasę i wywołać ją tylko w form?

Pozostało 580 znaków

2015-05-14 21:49

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Przebudowałem kod i dalej nic, może ktoś jednak POMOŻEEEE

Tutaj jak wygląda Forms


public partial class Form1 : Form
  {
    private System.Timers.Timer timer_count;
    private Server tmp_serv;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      tmp_serv = new Server(this, "192.168.42.163", 3301);

      timer_count = new System.Timers.Timer();
      timer_count.Interval = 1000;
      timer_count.Elapsed += timer_count_Elapsed;
      timer_count.Start();

    }

    private void timer_count_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
    {
      Socket client_socket = tmp_serv.tray_connect();
    }

  }

A tutaj odwołanie do Servera


public class Server
  {
    public XML_send_project.Form1 serv_form;
    private IPEndPoint koniec;
    private Socket gniazdo;
    private int amount_client = 0;

    public Server(Form1 serv_form, string ip_serv, int port)
    {
      this.serv_form = serv_form;
      koniec = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ip_serv), port);
      gniazdo = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
      gniazdo.Bind(koniec);
      serv_form.textBox1.Text = "Server uruchomiony";

    }

    public Socket tray_connect()
    {
      while (true)
      {
            try
            {
              amount_client++;
              Socket client_socket = gniazdo.Accept();

              return client_socket;
            }
            catch (SocketException)
            {

              serv_form.textBox1.Text = "Próba podłączenia " + amount_client;
              Application.DoEvents();
            }
      }
    }

  }
edytowany 2x, ostatnio: krisrk4, 2015-05-14 21:51

Pozostało 580 znaków

2015-05-14 21:51

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 13 minut temu

0

Blokujesz główny wątek. Czego się spodziewasz?

Pozostało 580 znaków

2015-05-14 21:53

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

A może jakaś praktyczna podpowiedź, jakiś kod żebym wiedział co mam zrobić, bo już za długo się z tym męczę...

Pozostało 580 znaków

2015-05-14 21:55

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

0
 1. poczytaj podstawy, w szczególności o wątkach, Invoke i InvokeRequired
 2. wydziel kod serwera i klienta do osobnych klas, napisz je sensowniej
 3. nie używaj Application.DoEvents();
 4. z klas nie odwołuj się do formy tylko dodaj do klienta i serwera zdarzenie typu Info i do niego się podpinaj z formy

Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

2015-05-14 22:03

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Ad.2 to jest tylko kod servera, ale ma informować że połączenie z clientem zaistniało a następnie odbierać od niego dane. Coś źle w tym zrobiłem?

Pozostało 580 znaków

2015-05-14 22:07

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 13 minut temu

0

async.

Pozostało 580 znaków

2015-05-15 15:29

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0
abrakadaber napisał(a):
 1. poczytaj podstawy, w szczególności o wątkach, Invoke i InvokeRequired
 2. wydziel kod serwera i klienta do osobnych klas, napisz je sensowniej
 3. nie używaj Application.DoEvents();
 4. z klas nie odwołuj się do formy tylko dodaj do klienta i serwera zdarzenie typu Info i do niego się podpinaj z formy

Ad.4 z klas nie odwołuj się do formy tylko dodaj do klienta i serwera zdarzenie typu Info i do niego się podpinaj z formy
Możesz powiedzieć coś więcej bo nie mogę zbytnio znaleźć dobrego wytłumaczenia w google, może jakiś przykład?

Pozostało 580 znaków

2015-05-15 15:39

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Taki szybki szkic:

public class Server
{
  public event EventHandler<ServerEventArgs> WtfHappened;

  //...

  public Task DoSmthStupid()
  {  
    //...
    if(smth)
      FireWtfEvent();
  }

  private void FireWtfEvent()
  {
    if(WtfHappened!=null)
      WtfHappened(this, new ServerEventArgs());
  }
}

Form1:

WtfHappened += wtfEventHandler;

private void wtfEventHandler(object sender, ServerEventArgs args)
{
  MessageBos.Show("Wtf happened");
}
jako iż to będzie z osobnego wątku to w wtfEventHandler powinno być Invoke :) - abrakadaber 2015-05-15 15:43

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0