Zamykanie formatki wysłanej jako object sender

0

Witam! Mam formatkę, w której tworzę obiekt będący nową formatką:

private void Form_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Enabled = false;

      Form2 f = new Form2 ();
      f.LoggingSucced += new LoggingEvents.LoggingSuccedEventHandler(LoggingSucced_Handler);
      f.Show();

    }

Potem łapię event:

private void LoggingSucced_Handler(object sender, LoggingEventArgs e)
    {
      Form2 f2 = (Form2)sender;
      f2.Close();
    }

Może ktoś wytłumaczyć dlaczego zamykanie tej formatki nie działa? Podejrzewam, że chodzi o zmienne lokalne.

0

a co to jest LoggingSucced, LoggingSuccedEventHandler i jak jest wywoływany?

0

LoggingSucced to event, który wsytępuje w formatce Form2 po pomyślnym zalogowaniu na serwer.

0

_
kod, KOD, KOD, <font size="100">KOD</span>

0
public partial class LogInForm : Form
  {
    #region Properties
    private Client client;
    public Client Client { get { return client; } set { client = value; } }
    #endregion

    #region Events
    public event LoggingEvents.LoggingSuccedEventHandler LoggingSucced;
    public event LoggingEvents.LoggingFailedEventHandler LoggingFailed;
    #endregion

    #region Constructor
    public LogInForm()
    {
      InitializeComponent();
    }
    #endregion

    #region Protected Methods

    protected void OnLoggingSucced(LoggingEventArgs e)
    {
      if (LoggingSucced != null)
      {
        LoggingSucced(this, e);
      }
    }

    protected void OnLoggingFailed(LoggingEventArgs e)
    {
      if (LoggingFailed != null)
      {
        LoggingFailed(this, e);
      }
    }

    #endregion

    #region Private Methods
    private void buttonLogIn_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (this.textBoxNickname.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Nickname cannot be empty!");
      }
      else if (this.textBoxPort.Text.Length != 4)
      {
        MessageBox.Show("Port has to have 4 numbers!");
      }
      else
      {
        try
        {
          int i;
          Int32.TryParse(this.textBoxPort.Text, out i);
          try
          {
            this.Client = new Client(this.textBoxNickname.Text);
            this.Client.ConnectToTheServer(IPAddress.Parse(textBoxServerIp.Text), Int32.Parse(textBoxPort.Text));
            this.Client.CommandReceived += new CommandEvents.CommandReceivedHandler(CommandReceived_Handler);
            this.Client.CommandFailedSent += new CommandEvents.CommandFailedSent(CommandFailedSent_Handler);
            this.Client.ClientDisconnected += new ClientEvents.ClientDisonnectedHandler(ClientDisconnected_Handler);
            this.Client.LogIn();            
          }
          catch (Exception ex)
          {
           MessageBox.Show("Cannot access server! " + ex.Message);
          }

        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show("Port has to have 4 numbers! " + ex.Message);
        }
      }
    }

    private void CommandReceived_Handler(object sender, CommandEventArgs e)
    {
      this.Client.CommandReceived -= new CommandEvents.CommandReceivedHandler(CommandReceived_Handler);

      switch (e.Command.CommandType)
      {
        case Commands.CommandType.LogginSucced:
          {
            OnLoggingSucced(new LoggingEventArgs(e.Command.CommandText, this.client));
            RemoveEventsFromClient();
            break;
          }
        case Commands.CommandType.LogginFailed:
          {
            OnLoggingFailed(new LoggingEventArgs(e.Command.CommandText, this.client));
            break;
          }
      }
    }

    private void CommandFailedSent_Handler(object sender, EventArgs e)
    {
      OnLoggingFailed(new LoggingEventArgs("Logging failed!", this.client));
    }

    private void ClientDisconnected_Handler(object sender, ClientEventArgs e)
    {
      OnLoggingFailed(new LoggingEventArgs(e.Message, e.Client));
    }

    private void buttonCancel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OnLoggingFailed(new LoggingEventArgs("Logging has been cancelled", this.client));
    }

    private void RemoveEventsFromClient()
    {
      this.client.ClientDisconnected -= ClientDisconnected_Handler;
      this.client.CommandFailedSent -= CommandFailedSent_Handler;
      this.client.CommandReceived -= CommandReceived_Handler;
      /* if (this.client.CommandSucceedSent != null)
      {
        //
      }*/
    }

    #endregion

  }
}
0

jesteś pewien, że LoggingSucced_Handler jest wywoływane? - postaw tam breakpointa i zobacz czy wchodzi. Jeśli wchodzi to zobacz jaką wartość ma sender

0

tak, jest wykonywane..

0

Czy ten kod jest taki jaki masz? Tutaj masz Form2:

Form2 f = new Form2 ();

A tutaj już LogInForm:

public partial class LogInForm : Form

Dlaczego LogInForm nie może się sama zamykać?

0

rzeczywiscie tam gdzie

Form2 

powinno być LogInForm


, ale to nie jest problem.
0

Nie dostajesz jakiegoś wyjątku? Zdebuguj z opcją, żeby zatrzymywał się również na złapanych wyjątkach. Zakładam, że nie masz podpiętego anulowania zamykania w OnFormClosing

EDIT:
Ten Client nie implementuje przypadkiem IDisposable? Ja bym sprawdził, czy nie trzeba zwolnić jego zasobów. To na marginesie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0