Tablica buttonów

0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void StworzPrzyciski()
    {
      Button[,] tab = new Button[11, 11];
      for (int i = 0; i<11;i++)
      {
        for (int j = 0; j < 11; j++)
        {
          Controls.Add(tab[i, j]);
          tab[i, j].Location = new Point(i, j);
          tab[i, j].Size = new Size(20, 20);
        }
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      StworzPrzyciski();
    }
  }
} 

Chciałbym stworzyć tablicę buttonów. Wiem, że będą się nachodzić na siebie bo jeszcze nie myślałem o ich lokalizacji. Nie wiem dlaczego program mi wyświetla puste Form1. Ktoś coś poradzi?

0

W którym miejscu tworzysz konkretne przyciski w tablicy? ;)

0

Nie wiem, ale wydaje mi się że tutaj

Controls.Add(tab[i, j]);

są tworzone konkretne przyciski (widoczne).

1

Niestety, źle Ci się wydaje.
Ten przykład powinien dać Ci do zrozumienia:

using System;

public class Test
{
  class Foo{}
  public static void Main()
  {
    Foo[,] matrix = new Foo[10, 10];
    for(int y = 0; y < matrix.GetLength(0); ++y){
      for(int x = 0; x < matrix.GetLength(1); ++x)
        Console.Write("{0} ", matrix[x, y] == null);
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

http://ideone.com/hH6d16

1

Mi to wygląda na to, że twoja metoda Form1_Load nigdy nie jest uruchamiana. Masz dodany event handler do zdarzenia Load formy?
Gdyby ta metoda się uruchamiała to dostawałbyś NullReferenceException.

0

Kurde to ja teraz nie wiem. SpartanPAGE! Rozumiem, że chodzi ci o to, że brakuje utworzenia obiektu (wywołania konstruktora)

tab[i,j]=new Button(); 

Niestety dalej przyciski nie pojawiają się.

Some_ONE! Możesz dokładniej napisać co mam zrobić, aby uruchamiała się funkcja Form1_Load?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void StworzPrzyciski()
    {
      Button[,] tab = new Button[11, 11];
      for (int i = 0; i<11;i++)
      {
        for (int j = 0; j < 11; j++)
        {
          tab[i, j] = new Button();
          Controls.Add(tab[i, j]);
          tab[i, j].Location = new Point(i, j);
          tab[i, j].Size = new Size(20, 20);
        }
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      StworzPrzyciski();
    }
  }
} 
1
 1. Usuń tą swoją metodę Form1_Load, w designerze kliknij podwójnie na puste miejsce formy i metoda ta doda się sama razem z handlerem.

Albo:

 1. W solution explorerze Form1.cs -> Form1.Designer.cs i tam w sekcji Form1 dodaj this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
0
namespace WindowsFormsApplication1
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 262);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion
  }
}

To jest mój kod z Form1.Designer. Teraz nie wiem czemu wyświetla mi się 1 przycisk.

0
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Button[,] buttons;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      buttons = new Button[11, 11];
      for (int j = 0; j < 11; j++)
        for (int i = 0; i < 11; i++)
        {
          Button button = new Button();
          button.Location = new Point(i * 22, j * 22);
          button.Size = new Size(21, 21);
          button.Text = "•";
          Controls.Add(button);
          buttons[i, j] = button;
        }
    }
0

I jeszcze jedno pytanie. Mając taką tablicę buttonów jak mogę utworzyć event dla konkretnego buttonu, np. dla buttonu

buttons[3,4]

?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0