Hej, czy w WCF jest możliwe (a jeśli tak to w jaki sposób) w klasie implementującej interfejs(kontrakt) usługi mieć konstruktor który nie jest bezparametrowy, oraz czy możliwe jest by ta klasa oprócz implementowania kontraktu dziedziczyła także z jakiejś innej klasy (abstrakcyjnej w moim przypadku) ??? Tak wygląda przykładowy kod:

  internal class MyContract : BaseContract, IMyContract
  {

    public MyContract(Typ obiekt) : base(obiekt)
    { 
    }

     //dalej są metody usługi
  }