Czemu nie działa mi event MouseLeftButtonDown w WPF

Odpowiedz Nowy wątek
2015-02-15 18:42
0

Mam następującą userControlkę :

<UserControl x:Class="MP3PlayerProject.StandardControl.TransparentButton"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
       mc:Ignorable="d" 
       Name="UC1">
    <Style x:Key="MyStyle" TargetType="Button">
      <Setter Property="Background" Value="Transparent" />
      <Setter Property="BorderThickness" Value="0"></Setter>
      <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
          <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
            <Border Background="{TemplateBinding Background}">
              <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
            </Border>
          </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
    </Style>
  </UserControl.Resources>
  <Button Style="{StaticResource MyStyle}" >
    <Image RenderOptions.BitmapScalingMode="HighQuality" Margin="0" Source="{Binding ElementName=UC1, Path=ImageSourceMouseOut}" Name="Img1" MouseEnter="Img1_MouseEnter" MouseLeave="Img1_MouseLeave" />

  </Button>
</UserControl>

Kod klasy:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace MP3PlayerProject.StandardControl
{
  public partial class TransparentButton : UserControl
  {
    //Nasza właściwość która zawiera adres do obrazka gdy nie jest nad nim mysz
    public static readonly DependencyProperty ImageSourceMouseOutProperty =
   DependencyProperty.Register("ImageSourceMouseOut", typeof(ImageSource),
   typeof(TransparentButton), new FrameworkPropertyMetadata(null));

    public ImageSource ImageSourceMouseOut
    {
      get { return GetValue(ImageSourceMouseOutProperty) as ImageSource; }
      set { SetValue(ImageSourceMouseOutProperty, value); SetValue(ImageSourceCurrentProperty, value);
        Img1.Source = ImageSourceCurrent;
      }
    }
    //Nasza właściwość która zawiera adres do obrazka gdy jest nad nim mysz
    public static readonly DependencyProperty ImageSourceMouseInProperty =
   DependencyProperty.Register("ImageSourceMouseIn", typeof(ImageSource),
   typeof(TransparentButton), new FrameworkPropertyMetadata(null));

    public ImageSource ImageSourceMouseIn
    {
      get { return GetValue(ImageSourceMouseInProperty) as ImageSource; }
      set { SetValue(ImageSourceMouseInProperty, value); }
    }
    //Nasza właściwość która zawiera aktualnie wyświetlany obrazek
    public static readonly DependencyProperty ImageSourceCurrentProperty =
   DependencyProperty.Register("ImageSourceCurrent", typeof(ImageSource),
   typeof(TransparentButton), new FrameworkPropertyMetadata(null));

    public ImageSource ImageSourceCurrent
    {
      get { return GetValue(ImageSourceCurrentProperty) as ImageSource; }
      set { SetValue(ImageSourceCurrentProperty, value); }
    }

    public TransparentButton()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Img1_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      ImageSourceCurrent = ImageSourceMouseIn;
      Img1.Source = ImageSourceCurrent;
    }

    private void Img1_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      ImageSourceCurrent = ImageSourceMouseOut;
      Img1.Source = ImageSourceCurrent;
    }
  }
}

I teraz gdy chcę skorzystać z kontrolki i próbuje zaprogramować ją pod przycisk down left myszki nic się nie dzieje gdy klikam lewą myszką, sprawdziłem breakpointem, co dziwne wydarzenie doubleClick działa. Tutaj kod jak to wywołuje:

    <standardControl:TransparentButton x:Name="star2" HorizontalAlignment="Center" ImageSourceMouseIn="Assets/ControlImages/Stars/Star_Full.png" ImageSourceMouseOut="Assets/ControlImages/Stars/Star_Empty.png" Margin="5" MouseDoubleClick="star2_MouseDoubleClick" MouseLeftButtonDown="star2_MouseLeftButtonDown"/>

Czemu tak się dzieje ?

Pozostało 580 znaków

2015-02-15 21:34
0

Nie możesz użyć w klasie Button zdarzenia MouseLeftButtonDown/MouseLeftButtonUp ponieważ jest używane do zdarzenia Click. Więc pytanie czemu nie użyjesz po prostu Click? Jako obejście możesz użyć:

 1. AddHandler
 2. PreviewMouseDown event
  Więcej na temat: https://msdn.microsoft.com/en[...]ment.mouseleftbuttondown.aspx

Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum..

Pozostało 580 znaków

2015-02-15 21:58
0

Click nie jest dostępny, poradziłem sobie używając zamiast buttona labela

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0