LINQ to SQL

0

Utworzyłem aplikację z LINQ to SQL wykorzystując lokalną bazę danych SQL Server 2012 Express LocalDB.
Gdy aktualizuję pola w kolekcji Table<DaneOdbiorcy> utworzonej na podstawie tabeli w bazie jest OK. Utworzyłem widok w bazie do tej tabeli zawierający wszystkie pola tabeli i kilka dowiązań do innych. Gdy modyfikuję pole kolekcji Table<DaneOdbiorcyW> - zmiany nie są widoczne. Czy do widoków aktualizacja nie działa?
Widok jest edytowalny z poziomu Management Studio - update działa.

0

Wstawiłem wszystkie powiązane relacjami tabele do schematu dbml - automatycznie utworzyły się asocjacje (które można również ręcznie utworzyć). Dzięki ostatnim w encjach powstają dodatkowe właściwości umożliwiające dostęp do rodzica/potomka. Mechanizm ułatwia tworzenie zapytań LINQ.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1