Pytanie: jak za pomocą gestu Touch and hold zmieniać X i Y wektora Vector2 i jak za pomocą Pinch and stretch zmieniać wartość zmiennej typu float?