insert plików pdf, doc do bazy sqlServer (blob)

0

Hej,

potrzebuję tego, w necie jest sporo tego ale to zwykły upload. Czy ktoś może podrzucić haczyk lub swoją metodę?
Piszę w MVC, muszę wybrać plik z dysku i zainsertować go do bazy

0

kee? A z czym konkretnie masz problem? Nie umiesz pokazać okna do wybrania pliku, odczytać go z dysku czy zrobić inserta?

0

formularz wiadomo jak ma wyglądać => multi part form data i input type file

 1. Tworzę model np.
 
  public class Plik{
    public string Opis { get; set; }
    public string Nazwa { get; set; }
    public byte[] PlikBinaria { get; set; }
  }
 1. Controller
 
[HttpPost]
public ActionResult Zapisz(Plik plik)
{
  if(Request.Files != null && Request.Files.Count == 1)
  {
    var file = Request.Files[0];
    if (file != null && file.ContentLength > 0)
    {
      var content = new byte[file.ContentLength];
      file.InputStream.Read(content, 0, file.ContentLength);
      plik.PlikBinaria = content;

      // tutaj metoda link to sql patrz pkt 3
    }
  }
  return RedirectToAction("np na listę");  
}
 
    public static void CreateWpis(Plik plik) {
      DB.myContext.InsertOnSubmit(plik);
      DB.SubmitChanges();
    }
0

hehe :) nie

jeszcze raz i co jest nie tak
model

namespace MvcApplication1.Models
{
  public class Plik
  {
    public string Nazwa { get; set; }
    public byte[] PlikBinaria { get; set; }
  }
}
 

controler save

    [HttpPost]
    public ActionResult Save(Plik plik)
    {
      if (Request.Files != null && Request.Files.Count == 1)
      {
        var file = Request.Files[0];
        if (file != null && file.ContentLength > 0)
        {
          var content = new byte[file.ContentLength];
          file.InputStream.Read(content, 0, file.ContentLength);
          plik.PlikBinaria = content;
          plik.Nazwa = "jakas nazwa";
          DBProviderDataContext db = new DBProviderDataContext();
          db.blobs.InsertOnSubmit(plik); // tutaj error
          db.SubmitChanges();
          
          // the rest of your db code here
        }
      }
      return RedirectToAction("Index"); 
    }
 

tabelka

 
CREATE TABLE [dbo].[blob](
	[id] [int] NOT NULL,
	[nazwa] [varchar](50) NULL,
	[plik] [varbinary](max) NULL,
 CONSTRAINT [PK_blob] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

dwa błędy

Error 2 The best overloaded method match for 'System.Data.Linq.Table<MvcApplication1.Models.blob>.InsertOnSubmit(MvcApplication1.Models.blob)' has some invalid arguments

Error 3 Argument 1: cannot convert from 'MvcApplication1.Models.Plik' to 'MvcApplication1.Models.blob'

0

w ogóle dziwne, że powyższy post został zapisany z nickiem Złoty Krawiec :)

anyway
jeśli zrobię tak:

 
    [HttpPost]
    public ActionResult Save(Plik plik)
    {
      if (Request.Files != null && Request.Files.Count == 1)
      {
        var file = Request.Files[0];
        if (file != null && file.ContentLength > 0)
        {
          var content = new byte[file.ContentLength];
          file.InputStream.Read(content, 0, file.ContentLength);
          
          var etc = new blob
          {
            nazwa = file.FileName,
            plik = content
          };

          DBProviderDataContext db = new DBProviderDataContext();
          
          db.blobs.InsertOnSubmit(etc);
          db.SubmitChanges();
        }
      }
      return RedirectToAction("Index"); 
    }

omijam wtedy mój model, a ładniej, chyba, byłoby przepuścić to przez obiekt plik.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1