Znalazłem taki o to kod, do drukowania kodów paskowych. Wiem, że na tym forum jest wiele pasjonatów c# i innych języków programowania. Czy ktoś mógłby mi chociaż odrobinę okomendować ten kod? Jestem newbie, oraz nigdy nie pisałem nic w c#. Wystarczy mi w sumie kilka linijek, za co odpowiedzialne są funkcje itp.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace kody_paskowe
{
class PortControl // Import dll to project
{
[System.Runtime.InteropServices.DllImport("inpout32.dll", EntryPoint = "Out32")]
public static extern void Output(int address, int value); // decimal
}

public partial class Form1 : Form
{
  //left
  private int[] jedenOl = { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 };
  private int[] jedenEl = { 0,1,1,0,0,1,1 };

  private int[] dwaOl = { 0,0,1,0,0,1,1 };
  private int[] dwaEl = { 0,0,1,1,0,1,1 };

  private int[] trzyOl = { 0,1,1,1,1,0,1 };
  private int[] trzyEl = { 0,1,0,0,0,0,1 };

  private int[] czteryOl = { 0,1,0,0,0,1,1 };
  private int[] czteryEl = { 0,0,1,1,1,0,1 };

  private int[] piecOl = { 0,1,1,0,0,0,1 };
  private int[] piecEl = { 0,1,1,1,0,0,1 };

  private int[] szescOl = { 0,1,0,1,1,1,1 };
  private int[] szescEl = { 0,0,0,0,1,0,1 };

  private int[] siedemOl = { 0,1,1,1,0,1,1 };
  private int[] siedemEl = { 0,0,1,0,0,0,1 };

  private int[] osiemOl = { 0,1,1,0,1,1,1 };
  private int[] osiemEl = { 0,0,0,1,0,0,1 };

  private int[] dziewiecOl = { 0,0,0,1,0,1,1 };
  private int[] dziewiecEl = { 0,1,0,0,1,1,1 };

  private int[] zeroOl = { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 };
  private int[] zeroEl = { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 };

  private int[] jedenR = { 1,1,1,0,0,1,0 };
  private int[] dwaR = { 1,1,0,1,1,0,0 };
  private int[] trzyR = { 1,0,0,0,0,1,0 };
  private int[] czteryR = { 1,0,1,1,1,0,0 };
  private int[] piecR = { 1,0,0,1,1,1,0 };
  private int[] szescR = { 1,0,1,0,0,0,0 };
  private int[] siedemR = { 1,0,0,0,1,0,0 };
  private int[] osiemR = { 1,0,0,1,0,0,0 };
  private int[] dziewiecR = { 1,1,1,0,1,0,0 };
  private int[] zeroR = { 1,1,1,0,0,1,0 };

  private int[] guard = { 1, 0, 1 };
  private int[] center = { 0, 1, 0, 1, 0 };

  private int x = 50;

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
  }

  private void drukuj_do_panelu(int[] kod)
  {
    Graphics g = panel1.CreateGraphics();
    Pen myPen = new Pen(Color.Black, 2);
    Pen myPenWhite = new Pen(Color.White, 2);
    foreach (int line in kod)
    {
      if (line == 1){
        Point myStartPoint = new Point(x, 0);
        Point myEndPoint = new Point(x, 150);
        if (kod.Length < 7) myEndPoint = new Point(x, 180);
        g.DrawLine(myPen, myStartPoint, myEndPoint);
      }
      else {
        Point myStartPoint = new Point(x, 0);
        Point myEndPoint = new Point(x, 150);
        if (kod.Length < 7) myEndPoint = new Point(x, 180);
        g.DrawLine(myPenWhite, myStartPoint, myEndPoint);
      }
      x += 2;
    }              
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    x = 50;     

    string text = textBox1.Text;
    if (text.Length < 12) return;
    Graphics g = panel1.CreateGraphics();
    g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, 500, 500);
    g.DrawString(text[0].ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x-20, 140);
    drukuj_do_panelu(guard);
    //left
    for (int i = 1; i <= 6; i++)
    {
      int num = Int32.Parse(text[i].ToString());
      switch (num)
      {
        case 1:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(jedenOl);
          else drukuj_do_panelu(jedenEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 2:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(dwaOl);
          else drukuj_do_panelu(dwaEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 3:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(trzyOl);
          else drukuj_do_panelu(trzyEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 4:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(czteryOl);
          else drukuj_do_panelu(czteryEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 5:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(piecOl);
          else drukuj_do_panelu(piecEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 6:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(szescOl);
          else drukuj_do_panelu(szescEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 7:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(siedemOl);
          else drukuj_do_panelu(siedemEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 8:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(osiemOl);
          else drukuj_do_panelu(osiemEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 9:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(dziewiecOl);
          else drukuj_do_panelu(dziewiecEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 0:
          if (i % 2 != 0) drukuj_do_panelu(zeroOl);
          else drukuj_do_panelu(zeroEl);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        default:
          break;
      }
    }

    drukuj_do_panelu(center);

    ///checksum
    int sum = 0;
    int tmp = 0;
    int j = 0;
    foreach (char c in text)
    {
      if (j >= 12) break;
      tmp = Int32.Parse(c.ToString());
      if (j % 2 == 0) sum += tmp*3;
      else sum += tmp;
      j++;
    }

    //right
    for (int i = 7; i <=12; i++)
    {
      int num = 0;
      if (i == 12)
      {
        num = sum % 10;
      }
      else {
        num = Int32.Parse(text[i].ToString());
      }
      switch (num)
      {
        case 1:
          drukuj_do_panelu(jedenR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x-15, 160);
          break;
        case 2:
          drukuj_do_panelu(dwaR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 3:
          drukuj_do_panelu(trzyR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 4:
          drukuj_do_panelu(czteryR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 5:
          drukuj_do_panelu(piecR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 6:
          drukuj_do_panelu(szescR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 7:
          drukuj_do_panelu(siedemR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 8:
          drukuj_do_panelu(osiemR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x -15, 160);
          break;
        case 9:
          drukuj_do_panelu(dziewiecR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        case 0:
          drukuj_do_panelu(zeroR);
          g.DrawString(num.ToString(), new Font("Segoe UI Light", 9), Brushes.Black, x - 15, 160);
          break;
        default:
          break;
      }
    }
    drukuj_do_panelu(guard);      
    int decData = 0;
    int decAdd = 888; // 378h Selected Default
    PortControl.Output(decAdd, decData);
  }
}

}