Witam .
Napisałem program do automatycznego rysowania "cykloidy" .niby wszystko działa bez zarzutu ale program zaczyna od rysowania prostej od środka układu wsp. do lewego górnego rogu i dopiero wtedy zaczyna rysować poprawnie lecz w górze okna.
Chcę żeby zaczynał od początku osi X z lewej strony i kończył się na końcu osi X z prawej.
Proszę o pomoc.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace %%%%%
{
  public partial class PulpitAnimacji1 : Form
  {
    Pen Pieorotoru = new Pen(Color.Black, 2);
    Brush pedzielRysowaniaKulki = new SolidBrush(Color.Red);
    int jd_Xs, jd_Ys;
    int jd_Xp, jd_Yp, jd_Xt, jd_Yt;
    float KatFi = 0.0f;
    float WilkoscZmienyKataKulki = 1.5f;
    float WilkoscZminanyKataSpirali = 0.15f;
    float KatPolozemiaKulki;
    private Timer ZegarSpirali = new Timer();

    public PulpitAnimacji1()
    {

      InitializeComponent();
      this.Left = 20;
      this.Top = 20;
      this.Width = (int)(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width * 0.80);
      this.Height = (int)(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height * 0.80);
      this.SetAutoSizeMode(System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink);
      this.MaximizeBox = false;

      this.MinimizeBox = false;
      jd_Ys = jd_Yp = jd_Yt = this.Height / 2;
      jd_Xs = jd_Xp = jd_Xt = this.Height / 2;
      ZegarSpirali.Tick+=new EventHandler(Timer_zegar_Tick );
      this.Paint+=new PaintEventHandler(PulpitAnimacji1_Paint);
      ZegarSpirali.Interval = 150;
      ZegarSpirali.Enabled = true;
    }

    private void Timer_zegar_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if((jd_Yt>=0)&&(jd_Yt<this.Height))
      KatPolozemiaKulki=KatPolozemiaKulki+WilkoscZminanyKataSpirali;
      else
      KatPolozemiaKulki=0;
      this.Invalidate();
    }

    private void PulpitAnimacji1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {

      const int R = 10;
      KatFi = 0;
      jd_Xs = jd_Xp = jd_Xt = this.Width / 2;
      jd_Ys = jd_Yp = jd_Yt = this.Height /2;
      do
      {
        KatFi = KatFi + WilkoscZmienyKataKulki;
        jd_Xt = R * (int)(KatFi - Math.Sin(KatFi));
        jd_Yt = R * (int)(1 + Math.Cos(KatFi));

        //jd_Xt = jd_Xs + (int)(R * KatFi * Math.Cos(KatFi));
        //jd_Yt = jd_Ys + (int)(R * KatFi * Math.Sin(KatFi));
        e.Graphics.DrawLine(Pieorotoru, jd_Xp, jd_Yp, jd_Xt, jd_Yt);
        jd_Xp = jd_Xt;
        jd_Yp = jd_Yt;
      } while (KatFi <= KatPolozemiaKulki);
      e.Graphics.FillEllipse(pedzielRysowaniaKulki, jd_Xt -Trb_promienKulki.Value, jd_Yt -Trb_promienKulki.Value, Trb_promienKulki.Value, Trb_promienKulki.Value);

      System.Threading.Thread.Sleep(30);
    }
  }
}