Cześć, mam problemy z zamknięciem aplikacji w mono. Zamykając ją za pomocą polecenia kill -2 wszystko działa, jednak aplikacja musi być zamykana za pomocą kill -15 a to już nie działa, otrzymuję komunikat: condition `prev_handle == INTERRUPTION_REQUESTED_HANDLE' not met. Aplikacja jest napisana w c# 4.0, korzysta z WCF i cały czas z tym WCF mam na mono problemy. WCF jest wykorzystywany jako łącznik między dwoma modułami systemu, służy im do komunikacji. Biblioteka do komunikacji w WCF przechowuje wiadomości przesyłane z 1 modułu do drugiego dopóki nie otrzyma potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeśli jeden moduł zakończy połączenie a potem znów się połączy to odbiera zalegające wiadomości. nie jestem autorem tej biblioteki, jedynie z niej korzystam. Jak ustalić czy błąd jest spowodowany błędnym napisaniem biblioteki, błędnym jej wykorzystaniem przeze mnie czy też ograniczeniami mono w stosunku do WCF?