Witam,
W programie napisanym w VS2012, C# korzystam z DataSet1.xsd, gdzie są TableAdapter’y korzystające z Connection w App.config:

    <connectionStrings>
        <add name="connStr" connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\Baza\bazka.mdb;Persist Security Info=True" providerName="System.Data.OleDb"/>
    </connectionStrings>

Chciałbym po uruchomieniu programu zmienić ww connectionString na inny (a zasadzie tylko jego DataSource).
Dzięki temu wszystkie TableAdapter’y podłączyłyby się pod wskazany DataSource.

Obecnie zmieniam connectionString w wybranych TableAdapter w każdym formularzu korzystającym z TableAdapter'ów , co jest bez sensu.

Co zrobić w np. pierwszym Form_load aplikacji, aby cały DataSet1.xsd korzystał z nowego connectionString ?
Czyli np po naciśnięciu button1 wszystkie TableAdaptery miały nowe connectionString.

Dzięki za pomoc.
P.S.
W Delphi był Database, zmieniało się raz i finito. Tu pewnie też, ale jak ...


"Czego krzyczysz... co noga? A tamtemu głowę urwało i nie krzyczy, a ty o takie głupstwo." - JP