Klasy abstrakcyjne, metody abstrakcyjne

0

Witam!
Mam program o następującej treści:

namespace Program10._1
{
  abstract class Statek
  {
    protected static int licznik = 0;
    protected int numerStatku;
    protected string typ;
    protected double predkoscMax;
 
    public abstract int oblicz_zanurzenie();
    public void info_ogolne()
    {
      Console.WriteLine("Numer Statku Typ Statku Prędkość Maksymalna");
      Console.Write("   {0:D3}", numerStatku);
      Console.Write("   " + typ + "  ");
      Console.WriteLine("  {0:F2}", predkoscMax);
    }
  }
  class Jacht : Statek
  {
    int dlugosc;
    double powZagli;
 
    Jacht(string t, double pM, int d, double pZ)
    {
      Console.WriteLine("Konstruktor klasy Jacht o 4 argumentach");
      numerStatku = licznik++;
      typ = t;
      predkoscMax = pM;
      dlugosc = d;
      powZagli = pZ;
    }
    public override int oblicz_zanurzenie()
    {
      int a;
      a = (int)(predkoscMax * 100 / (3 * dlugosc));
      return a;
    }
    public void info_jachtu()
    {
      Console.WriteLine("Długość jachtu: {0:F2} metrów", dlugosc);
      Console.WriteLine("Zanurzenie: {0} centymetrów", oblicz_zanurzenie());
    }
    public static void Main()
    {
      Jacht jolka = new Jacht("Rybka", 6.7, 4, 10.5);
      jolka.info_ogolne();
      jolka.info_jachtu();
 
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Potrzebuję go troszkę zmodyfikować, niestety przerasta to moje możliwości i nie potrafię się do tego zabrać od żadnej strony.

Co muszę wykonać:

 1. Dodać klasę ostateczną o nazwie JachtPełnomorski dziedziczącą z klasy Jacht, zawierającą własne pola i metody oraz metodę oblicz_zanurzenie(). Wypisać wszystkie informacje utworzonym obiekcie tej klasy.
 2. Zdefiniować konstruktory przeciążone w każdej z klas zawierające m.in. instrukcję przypisującą każdemu obiektowi kolejny numer. W funkcji Main wyświetlić liczbę utworzonych w programie obiektów.

Ktoś jest w stanie poratować mnie gotowym kodem, bądź wyjaśnić w jaki sposób mam to zrobić?
Pozdrawiam! :)

0

Jest już podobny temat, to chyba twoja koleżanka z roku. Klasy abstrakcyjne i metody abstrakcyjne; Właściwości klasy i akcesory

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1