Zamiana dwóch liczb

0

Witam, piszę właśnie aplikację do szyfrowania tekstu i jestem już na takim etapie, że nie wiem co zrobić z problemem zamieniania dwóch liter. Chodzi o to, że użytkownik wpisuje na przykład tekst "Jestem Paolo". Chcę żeby zamiast litery "j" zawsze pojawiało się np. "k", tak samo z innymi literami.

Z góry dziękuję za pomoc,
malpiszon04

0

Prosty przykład:

private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
   {
     e.KeyChar = (char)(e.KeyChar + 1);
   }

Kwestia dodania warunków naprzykład jak ktoś kliknie z lub 9.
Coś więcej można powiedzieć jak pokażesz co już masz zrobione.

0

W Dictionary możesz przechowywać odpowiadające wartości znaków, dodatkowo na podstawie Keys możesz sprawdzać czy użytkownik podał prawidłowy znak. Następnie implementujesz zdarzenie KeyPress tak jak pokazał @DibbyDum

0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace CryptoFall
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
      openFileDialog1.Filter = "Text file (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";

      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        richTextBox1.Text = File.ReadAllText(openFileDialog1.FileName);
      }      
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if ((domainUpDown1.Text.Length) == 0)
      {
        MessageBox.Show("Nie podano klucza");
      }
      else
      {
        int klucz = Convert.ToInt16(domainUpDown1.Text);
        if (klucz < 56)
        {
          if (domainUpDown2.Text == "ASCII (standard)")
          {
            richTextBox2.Clear();
            byte[] asciiBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(richTextBox1.Text);
            for (int i = 0; i < asciiBytes.Length; i++)
            {
              int szyfr = asciiBytes[i];
              szyfr = szyfr ^ klucz;
              richTextBox2.AppendText(Convert.ToChar(szyfr).ToString());
  //            richTextBox2.AppendText(Convert.ToChar(asciiBytes[i]).ToString());
            }
          }
          if (domainUpDown2.Text == "Ceasar cipher")
          {
            //tu ma być o zamianie liter
          }
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Key is from behind the range (0-55)");
        }
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog saveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
      saveFileDialog1.Filter= "Text file (*.txt)|*.txt| All files (*.*)|*.*";

      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        File.WriteAllText(saveFileDialog1.FileName, richTextBox2.Text);
      }      

    }

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }
  }
}
0

Gdybyście mogli to podać w formie kodu, bo szczerze mówiąc jestem nowy :P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0