Sito Eratostenesa, wielowątkowość

0

Witam,

od kilku dni próbuję dojść do tego jak usprawnić działanie metody Sito Eratostenesa, w celu jak najszybszego wykonania na wielu wątkach aplikacji. Prawidłowy wynik podobny do tego w aplikacji wykorzystującej jeden wątek otrzymuję jedynie po zastosowaniu Thread.Sleep i Lock. Taka forma mimo iż jest bardziej wydajna dla większych liczb wydaje mi się nieelegancka, czy da się jakoś usprawnić synchronizację w tej metodzie? W button1 zawarta jest metoda działająca na jednym wątku a w button2 na wielu.

public partial class Form1 : Form
{
Stopwatch sw = new Stopwatch();
List<Thread> lt;

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    bool[] tab = new bool[n + 1];

    sw.Reset();
    sw.Start();

    for (int i = 2; i * i <= n; i++)
    {
      if (tab[i] == true)
      {
        continue;
      }
      for (int j = 2 * i; j <= n; j += i)
      {
        tab[j] = true;
      }
    }

    sw.Stop();

    WypiszWynik(n, tab);
  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    bool[] tab = new bool[n + 1];
    lt = new List<Thread>();

    sw.Reset();
    sw.Start();

    for (int i = 2; i * i <= n; i++)
    {
      if (tab[i] == true)
      {
        continue;
      }

      lt.Add(new Thread(() => Eliminacja(i, n, tab)));
      lt.Last().Start();

      lock (tab)
      {
        Thread.Sleep(1);
      }
    }

    foreach (var t in lt)
    {
      t.Join();
    }

    sw.Stop();
    WypiszWynik(n, tab);
  }

  private void Eliminacja(int i, int n, bool[] tab)
  {
    for (int j = 2 * i; j <= n; j += i)
    {
      tab[j] = true;
    }
  }

  private void WypiszWynik(int n, bool[] tab)
  {
    long suma = 0;

    listBox1.Items.Clear();
    listBox1.Items.Add("Liczby pierwsze z zakresu [0," + n + "]: ");

    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
      if (tab[i] == false)
      {
        if (n < 1000)
        {
          listBox1.Items.Add(i + " ");
        }

        suma += i;
      }
    }

    listBox1.Items.Add("Suma: " + suma);
    listBox1.Items.Add("Czas operacji: " + sw.ElapsedMilliseconds);
  }
} 
1

zamiast Sleep powinno wystarczyc:

int i2 = i;
lt.Add(new Thread(() => Eliminacja(i2, n, tab)));

wtedy w momencie wywołania do funkcji Eliminacja będzie przekazywana odpowiednia wartość "i", teraz może to już być kolejna, czyli np dla i =2 nigdy się nie wywoła tylko dwa razy dla i=3.

Nie ma też sensu mnożyć wątków, ThreadPool.QueueUserWorkItem i np ManualResetEvent, żeby wiedzieć kiedy funkcja się skończyła:

var lt = new List<ManualResetEvent>();
...
int i1 = i;
var ev = new ManualResetEvent(false);
lt.Add(ev);
ThreadPool.QueueUserWorkItem(obj =>
{
 Eliminacja(i1, n, tab);
 ev.Set();
});
..
foreach (var t in lt)
{
  t.WaitOne();
}

Taka implementacja dla liczb od około 1mln osiąga lepsze wyniki na moim sprzęcie.

0

Dziękuję, wszystko działa poprawnie. Niestety u mnie po użyciu ThreadPool.QueueUserWorkItem i ManualResetEvent aplikacja działa wolniej niż w przypadku zdublowanych wątków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1