Nie mogę połączyć się przez localhost, a mogę przez ip.

0

Jak w temacie. Mam aplikację klient i aplikację serwer. Gdy w klienta wpiszę adres IP swojej karty sieciowej to wszystko jest okej, ale gdy wpiszę 127.0.0.1 to na serwerze wyskakuje mi błąd :

//An exception of type 'System.Net.Sockets.SocketException' occurred in System.dll but was not handled in user code

Additional information: Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia

If there is a handler for this exception, the program may be safely continued.//

Jestem początkujący, liczę na wyrozumiałość :)

0

ale do czego się próbujesz połączyć???

0

Klienta do serwera oczywiście.

0
 1. Na jakim adresie nasłuchuje serwer?
 2. pokaż kod
0

Boże widzisz i nie grzmisz... Jakiego serwera? Sam pisałeś? Jakaś baza, FTP, WWW?

0

Oj sorki ludzie : ) Serwer UDP, kod już podaje :

KLIENT :

 private void bgw_komendy_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      TcpListener serwer = new TcpListener(serwerDanychIP, serwerKomendport);
      serwer.Start();
      this.UstawTekst("Oczekuję na komendy...");
      while (true)
      {
        TcpClient klientkomend = serwer.AcceptTcpClient();
        UstawTekst("Otrzymano komendę...");
        NetworkStream ns = klientkomend.GetStream();
        Byte[] bufor = new Byte[5];
        int odczyt = ns.Read(bufor, 0, bufor.Length);
        string s = Encoding.ASCII.GetString(bufor);
        string wiadomosc = Encoding.ASCII.GetString(bufor);

      }
    }

SERWER

  private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      IPEndPoint zdalnyIP = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
      UdpClient klient = new UdpClient(43210);
      while(true)
      {
        Byte[] bufor = klient.Receive(ref zdalnyIP);
        string dane = Encoding.ASCII.GetString(bufor);
        string[] cmd = dane.Split(new char[] { ':' });

Myślę, że dałem najistotniejsze fragmenty. Gdy klientowi nakaże połączyć się z IP mojej karty sieciowej (192.168...) to wszystko jest okej, ale gdy wpiszę 127.0.0.1 to wywala błąd ; )

0

z tego co pamiętam jeśli podasz jako serwerDanychIP coś innego niż localhost lub 127.0.0.1 to nie połączysz się klientem wpisując localhost lub 127.0.0.1

0

Właśnie wpisuję localhost i na serwerze wyskakuje wtedy błąd :

Additional information: Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0