Mam zrobione menu + webView na całą przestrzeń roboczą. Każdy przycisk przekazuje do webView urla z daną www. Stworzyłem akcje dla przycisków w ten sposób:

 public class MainActivity : Activity
  {

    WebView web_view;
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);

      //Set our custom view
      ActionBar.SetCustomView(Resource.Layout.action_bar);
      ActionBar.SetDisplayShowCustomEnabled(true);

      // Set our view from the "main" layout resource
      SetContentView(Resource.Layout.Main);

      web_view = FindViewById<WebView> (Resource.Id.webView1);
      web_view.Settings.JavaScriptEnabled = true;
      web_view.LoadUrl ("http://www.onet.pl");

      web_view.SetWebViewClient (new HelloWebViewClient ());

      LinearLayout linTest = (LinearLayout)ActionBar.CustomView.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout1);
      LinearLayout linTest2 = (LinearLayout)ActionBar.CustomView.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout2);
      LinearLayout linTest3 = (LinearLayout)ActionBar.CustomView.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout3);
      LinearLayout linTest4 = (LinearLayout)ActionBar.CustomView.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout4);

      linTest.Click += linTest_Click;
      linTest2.Click += linTest2_Click;
      linTest3.Click += linTest3_Click;
      linTest4.Click += linTest4_Click;

      LinearLayout linearLayout = view.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout1);

    }
void linTest_Click(object sender, EventArgs e) {  
      //ur code here
      web_view.LoadUrl ("http://www.onet.pl");
    }

    void linTest2_Click(object sender, EventArgs e) {  
      //ur code here

      web_view.LoadUrl ("http://www.wp.pl");
    }

    void linTest3_Click(object sender, EventArgs e) {  
      //ur code here
      web_view.LoadUrl ("http://www.interia.pl");
    }

    void linTest4_Click(object sender, EventArgs e) {  
      //ur code here
      web_view.LoadUrl ("http://www.google.pl");

    }
public override bool ShouldOverrideUrlLoading (WebView view, string url)
    {
      view.LoadUrl (url);
      return false;
    }

I wszystko by fajnie działało tylko url jest przekazywany dopiero przy DRUGIM kliknięciu jak już ikona jest podświetlona. W czym może być problem?
Poniżej poglądowy screen+logi: