Mam zrobione menu + webView na całą przestrzeń roboczą. Każdy przycisk przekazuje do webView urla z daną www. Stworzyłem akcje dla przycisków w ten sposób:

 public class MainActivity : Activity
    {
 
        WebView web_view;
        protected override void OnCreate(Bundle bundle)
        {
            base.OnCreate(bundle);
 
            //Set our custom view
            ActionBar.SetCustomView(Resource.Layout.action_bar);
            ActionBar.SetDisplayShowCustomEnabled(true);
 
            // Set our view from the "main" layout resource
            SetContentView(Resource.Layout.Main);
 
            web_view = FindViewById<WebView> (Resource.Id.webView1);
            web_view.Settings.JavaScriptEnabled = true;
            web_view.LoadUrl ("http://www.onet.pl");
 
            web_view.SetWebViewClient (new HelloWebViewClient ());
 
            LinearLayout linTest = (LinearLayout)ActionBar.CustomView.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout1);
            LinearLayout linTest2 = (LinearLayout)ActionBar.CustomView.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout2);
            LinearLayout linTest3 = (LinearLayout)ActionBar.CustomView.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout3);
            LinearLayout linTest4 = (LinearLayout)ActionBar.CustomView.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout4);
 
            linTest.Click += linTest_Click;
            linTest2.Click += linTest2_Click;
            linTest3.Click += linTest3_Click;
            linTest4.Click += linTest4_Click;
 
            LinearLayout linearLayout = view.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.linearLayout1);
 
        }
void linTest_Click(object sender, EventArgs e) {    
            //ur code here
            web_view.LoadUrl ("http://www.onet.pl");
        }
 
        void linTest2_Click(object sender, EventArgs e) {    
            //ur code here
 
            web_view.LoadUrl ("http://www.wp.pl");
        }
 
        void linTest3_Click(object sender, EventArgs e) {    
            //ur code here
            web_view.LoadUrl ("http://www.interia.pl");
        }
 
        void linTest4_Click(object sender, EventArgs e) {    
            //ur code here
            web_view.LoadUrl ("http://www.google.pl");
 
        }
public override bool ShouldOverrideUrlLoading (WebView view, string url)
        {
            view.LoadUrl (url);
            return false;
        }

I wszystko by fajnie działało tylko url jest przekazywany dopiero przy DRUGIM kliknięciu jak już ikona jest podświetlona. W czym może być problem?
Poniżej poglądowy screen+logi: