Wysłanie klawisza

0

Witam, bawiłem się funkcją SendMessage i chciałem wysłać klawisz do kalkulatora

 
[DllImport("User32.dll")]
public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int uMsg, int wParam, string lParam);

HWNDCalc = FindWindow(null, "Kalkulator");
SendMessage(HWNDCalc, 0x000C, 0, "9");

Ale zamiast do programu, zmieniło mi okno tytułowe kalkulatora na 9. Ktoś ma jakieś pomysły?

0

Nadal nie wiem jak to rozwiązać

0

Spróbuj:

SendMessage(HWNDCalc, WM_KEYDOWN, VK_D9, 0);
0

Nadal nie działa

SendMessage(HWNDCalc, 0x0100, 57, null); 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1