Całkowanie w Visual C#

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-22 22:29
0

Tak jak w temacie mam programik okienkowy którego zadaniem jest całkowanie. Kod poniżej

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form9 : Form
  {
    double xp = 0;
    double xk = 0;
    int n = 0;

    public delegate double FUNC(double x);

    /// <summary>
    /// Oblicza calke metoda prostokatow w przedziale od xp do xk z dokladnoscia n dla funkcji fun
    /// </summary>
    /// <param name="xp">poczatek przedzialu calkowania</param>
    /// <param name="xk">koniec przedzialu calkowania</param>
    /// <param name="n">dokladnosc calkowania</param>
    /// <param name="func">funkcja calkowana</param>
    /// <returns></returns>
    private static double calculate(double xp, double xk, int n, FUNC func)
    {
      double dx, calka;

      dx = (xk - xp) / (double)n;

      calka = 0;
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        calka += func(xp + i * dx);
      }
      calka *= dx;

      return calka;
    }

    //funkcja dla ktorej obliczamy calke
    private static double func(double x)
    {
      return (x * x * x) + 2 * (x * x) - x + 13;
      //return Convert.ToDouble(textBox4.Text);
    }

    public Form9()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      textBox5.Clear();
      xp = 0;
      xk = 0;
      n = 0;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text=="" || textBox2.Text=="" || textBox3.Text=="")
      {
        textBox1.Text = "";
        textBox2.Text = "";
        textBox3.Text = "";
        textBox4.Text = "";
      }
      else
      {
        FUNC function = new FUNC(func);
        xp = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        xk = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        n = Convert.ToInt32(textBox3.Text);

        textBox5.Text = Convert.ToString(calculate(xp, xk, n, function));
      }
    }
  }
}

Pierwsze 4 TextBoxy zawierają dane od użytkownika typu

 • początek obszaru całkowania
 • koniec obszaru całkowania
 • dokładność całkowania
 • całkowana funkcja
 • w ostatnim zwracany jest wynik

nie wiem niestety jak poprawnie pobrać całkowaną funkcje z texboxa i przekazać do fun. Pokopałem pewnie coś z widocznością elementów w programie ale niestety nie potrafię zaobserwować co. Proszę o podpowiedź jak to poprawnie zrobić

Pozostało 580 znaków

2014-12-22 22:38
0

function(parametr)
Po co Ci ten delegat? Możesz po prostu dać func(parametr)

Pozostało 580 znaków

2014-12-23 09:14
W2K
1

Bo to nie jest taka prosta sprawa, żadną konstrukcją języka tego nie osiągniesz. Rozumiem że chciałbyś żeby użytkownik podawał funkcję w TextBoxie ? Jeśli tak to Odwrotna Notacja Polska (RPN) powinna spełnić swoje zadanie.

Pozostało 580 znaków

2014-12-23 09:20
0

Dokładnie tak Kolego chciałbym aby użytkownik podawał funkcje w texboxie. Musze sobie strzelić przypomnienie bo o ile nazwę RPN kojarzę o tyle nie pamiętam dokładnie co i jak.
Ok przypomniałem sobie o co chodzi z RPN przy okazji znalazłem dość ciekawe rozwiązanie w postaci takiego kodu:

 using System;
using System.Collections;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
 
namespace MathText
{
    public enum TokenType
    {
        None,
        Number,
        Constant,
        Plus,
        Minus,
        Multiply,
        Divide,
        Exponent,
        UnaryMinus,
        Sine,
        Cosine,
        Tangent,
        LeftParenthesis,
        RightParenthesis
    }
 
    public struct ReversePolishNotationToken
    {
        public string TokenValue;
        public TokenType TokenValueType;
    }
 
    public class ReversePolishNotation
    {
        private Queue output;
        private Stack ops;
 
        private string sOriginalExpression;
        public string OriginalExpression
        {
            get { return sOriginalExpression; }
        }
 
        private string sTransitionExpression;
        public string TransitionExpression
        {
            get { return sTransitionExpression; }
        }
 
        private string sPostfixExpression;
        public string PostfixExpression
        {
            get { return sPostfixExpression; }
        }
 
        public ReversePolishNotation()
        {
            sOriginalExpression = string.Empty;
            sTransitionExpression = string.Empty;
            sPostfixExpression = string.Empty;
        }
 
        public void Parse(string Expression)
        {
            output = new Queue();
            ops = new Stack();
 
            sOriginalExpression = Expression;
 
            string sBuffer = Expression.ToLower();
            // captures numbers. Anything like 11 or 22.34 is captured
            sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, @"(?<number>\d+(\.\d+)?)", " ${number} ");
            // captures these symbols: + - * / ^ ( )
            sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, @"(?<ops>[+\-*/^()])", " ${ops} ");
            // captures alphabets. Currently captures the two math constants PI and E,
            // and the 3 basic trigonometry functions, sine, cosine and tangent
            sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, "(?<alpha>(pi|e|sin|cos|tan))", " ${alpha} ");
            // trims up consecutive spaces and replace it with just one space
            sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, @"\s+", " ").Trim();
 
            // The following chunk captures unary minus operations.
            // 1) We replace every minus sign with the string "MINUS".
            // 2) Then if we find a "MINUS" with a number or constant in front,
            //    then it's a normal minus operation.
            // 3) Otherwise, it's a unary minus operation.
 
            // Step 1.
            sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, "-", "MINUS");
            // Step 2. Looking for pi or e or generic number \d+(\.\d+)?
            sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, @"(?<number>(pi|e|(\d+(\.\d+)?)))\s+MINUS", "${number} -");
            // Step 3. Use the tilde ~ as the unary minus operator
            sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, "MINUS", "~");
 
            sTransitionExpression = sBuffer;
 
            // tokenise it!
            string[] saParsed = sBuffer.Split(" ".ToCharArray());
            int i = 0;
            double tokenvalue;
            ReversePolishNotationToken token, opstoken;
            for (i = 0; i < saParsed.Length; ++i)
            {
                token = new ReversePolishNotationToken();
                token.TokenValue = saParsed[i];
                token.TokenValueType = TokenType.None;
 
                try
                {
                    tokenvalue = double.Parse(saParsed[i]);
                    token.TokenValueType = TokenType.Number;
                    // If the token is a number, then add it to the output queue.
                    output.Enqueue(token);
                }
                catch
                {
                    switch (saParsed[i])
                    {
                        case "+":
                            token.TokenValueType = TokenType.Plus;
                            if (ops.Count > 0)
                            {
                                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                // while there is an operator, o2, at the top of the stack
                                while (IsOperatorToken(opstoken.TokenValueType))
                                {
                                    // pop o2 off the stack, onto the output queue;
                                    output.Enqueue(ops.Pop());
                                    if (ops.Count > 0)
                                    {
                                        opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                    }
                                    else
                                    {
                                        break;
                                    }
                                }
                            }
                            // push o1 onto the operator stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case "-":
                            token.TokenValueType = TokenType.Minus;
                            if (ops.Count > 0)
                            {
                                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                // while there is an operator, o2, at the top of the stack
                                while (IsOperatorToken(opstoken.TokenValueType))
                                {
                                    // pop o2 off the stack, onto the output queue;
                                    output.Enqueue(ops.Pop());
                                    if (ops.Count > 0)
                                    {
                                        opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                    }
                                    else
                                    {
                                        break;
                                    }
                                }
                            }
                            // push o1 onto the operator stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case "*":
                            token.TokenValueType = TokenType.Multiply;
                            if (ops.Count > 0)
                            {
                                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                // while there is an operator, o2, at the top of the stack
                                while (IsOperatorToken(opstoken.TokenValueType))
                                {
                                    if (opstoken.TokenValueType == TokenType.Plus || opstoken.TokenValueType == TokenType.Minus)
                                    {
                                        break;
                                    }
                                    else
                                    {
                                        // Once we're in here, the following algorithm condition is satisfied.
                                        // o1 is associative or left-associative and its precedence is less than (lower precedence) or equal to that of o2, or
                                        // o1 is right-associative and its precedence is less than (lower precedence) that of o2,
 
                                        // pop o2 off the stack, onto the output queue;
                                        output.Enqueue(ops.Pop());
                                        if (ops.Count > 0)
                                        {
                                            opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                        }
                                        else
                                        {
                                            break;
                                        }
                                    }
                                }
                            }
                            // push o1 onto the operator stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case "/":
                            token.TokenValueType = TokenType.Divide;
                            if (ops.Count > 0)
                            {
                                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                // while there is an operator, o2, at the top of the stack
                                while (IsOperatorToken(opstoken.TokenValueType))
                                {
                                    if (opstoken.TokenValueType == TokenType.Plus || opstoken.TokenValueType == TokenType.Minus)
                                    {
                                        break;
                                    }
                                    else
                                    {
                                        // Once we're in here, the following algorithm condition is satisfied.
                                        // o1 is associative or left-associative and its precedence is less than (lower precedence) or equal to that of o2, or
                                        // o1 is right-associative and its precedence is less than (lower precedence) that of o2,
 
                                        // pop o2 off the stack, onto the output queue;
                                        output.Enqueue(ops.Pop());
                                        if (ops.Count > 0)
                                        {
                                            opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                        }
                                        else
                                        {
                                            break;
                                        }
                                    }
                                }
                            }
                            // push o1 onto the operator stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case "^":
                            token.TokenValueType = TokenType.Exponent;
                            // push o1 onto the operator stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case "~":
                            token.TokenValueType = TokenType.UnaryMinus;
                            // push o1 onto the operator stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case "(":
                            token.TokenValueType = TokenType.LeftParenthesis;
                            // If the token is a left parenthesis, then push it onto the stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case ")":
                            token.TokenValueType = TokenType.RightParenthesis;
                            if (ops.Count > 0)
                            {
                                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                // Until the token at the top of the stack is a left parenthesis
                                while (opstoken.TokenValueType != TokenType.LeftParenthesis)
                                {
                                    // pop operators off the stack onto the output queue
                                    output.Enqueue(ops.Pop());
                                    if (ops.Count > 0)
                                    {
                                        opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                    }
                                    else
                                    {
                                        // If the stack runs out without finding a left parenthesis,
                                        // then there are mismatched parentheses.
                                        throw new Exception("Unbalanced parenthesis!");
                                    }
 
                                }
                                // Pop the left parenthesis from the stack, but not onto the output queue.
                                ops.Pop();
                            }
 
                            if (ops.Count > 0)
                            {
                                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                                // If the token at the top of the stack is a function token
                                if (IsFunctionToken(opstoken.TokenValueType))
                                {
                                    // pop it and onto the output queue.
                                    output.Enqueue(ops.Pop());
                                }
                            }
                            break;
                        case "pi":
                            token.TokenValueType = TokenType.Constant;
                            // If the token is a number, then add it to the output queue.
                            output.Enqueue(token);
                            break;
                        case "e":
                            token.TokenValueType = TokenType.Constant;
                            // If the token is a number, then add it to the output queue.
                            output.Enqueue(token);
                            break;
                        case "sin":
                            token.TokenValueType = TokenType.Sine;
                            // If the token is a function token, then push it onto the stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case "cos":
                            token.TokenValueType = TokenType.Cosine;
                            // If the token is a function token, then push it onto the stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                        case "tan":
                            token.TokenValueType = TokenType.Tangent;
                            // If the token is a function token, then push it onto the stack.
                            ops.Push(token);
                            break;
                    }
                }
            }
 
            // When there are no more tokens to read:
 
            // While there are still operator tokens in the stack:
            while (ops.Count != 0)
            {
                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Pop();
                // If the operator token on the top of the stack is a parenthesis
                if (opstoken.TokenValueType == TokenType.LeftParenthesis)
                {
                    // then there are mismatched parenthesis.
                    throw new Exception("Unbalanced parenthesis!");
                }
                else
                {
                    // Pop the operator onto the output queue.
                    output.Enqueue(opstoken);
                }
            }
 
            sPostfixExpression = string.Empty;
            foreach (object obj in output)
            {
                opstoken = (ReversePolishNotationToken)obj;
                sPostfixExpression += string.Format("{0} ", opstoken.TokenValue);
            }
        }
 
        public double Evaluate()
        {
            Stack result = new Stack();
            double oper1 = 0.0, oper2 = 0.0;
            ReversePolishNotationToken token = new ReversePolishNotationToken();
            // While there are input tokens left
            foreach (object obj in output)
            {
                // Read the next token from input.
                token = (ReversePolishNotationToken)obj;
                switch (token.TokenValueType)
                {
                    case TokenType.Number:
                        // If the token is a value
                        // Push it onto the stack.
                        result.Push(double.Parse(token.TokenValue));
                        break;
                    case TokenType.Constant:
                        // If the token is a value
                        // Push it onto the stack.
                        result.Push(EvaluateConstant(token.TokenValue));
                        break;
                    case TokenType.Plus:
                        // NOTE: n is 2 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 2)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper2 = (double)result.Pop();
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(oper1 + oper2);
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                    case TokenType.Minus:
                        // NOTE: n is 2 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 2)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper2 = (double)result.Pop();
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(oper1 - oper2);
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                    case TokenType.Multiply:
                        // NOTE: n is 2 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 2)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper2 = (double)result.Pop();
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(oper1 * oper2);
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                    case TokenType.Divide:
                        // NOTE: n is 2 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 2)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper2 = (double)result.Pop();
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(oper1 / oper2);
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                    case TokenType.Exponent:
                        // NOTE: n is 2 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 2)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper2 = (double)result.Pop();
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(Math.Pow(oper1, oper2));
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                    case TokenType.UnaryMinus:
                        // NOTE: n is 1 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 1)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(-oper1);
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                    case TokenType.Sine:
                        // NOTE: n is 1 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 1)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(Math.Sin(oper1));
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                    case TokenType.Cosine:
                        // NOTE: n is 1 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 1)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(Math.Cos(oper1));
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                    case TokenType.Tangent:
                        // NOTE: n is 1 in this case
                        // If there are fewer than n values on the stack
                        if (result.Count >= 1)
                        {
                            // So, pop the top n values from the stack.
                            oper1 = (double)result.Pop();
                            // Evaluate the function, with the values as arguments.
                            // Push the returned results, if any, back onto the stack.
                            result.Push(Math.Tan(oper1));
                        }
                        else
                        {
                            // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
                            throw new Exception("Evaluation error!");
                        }
                        break;
                }
            }
 
            // If there is only one value in the stack
            if (result.Count == 1)
            {
                // That value is the result of the calculation.
                return (double)result.Pop();
            }
            else
            {
                // If there are more values in the stack
                // (Error) The user input too many values.
                throw new Exception("Evaluation error!");
            }
        }
 
        private bool IsOperatorToken(TokenType t)
        {
            bool result = false;
            switch (t)
            {
                case TokenType.Plus:
                case TokenType.Minus:
                case TokenType.Multiply:
                case TokenType.Divide:
                case TokenType.Exponent:
                case TokenType.UnaryMinus:
                    result = true;
                    break;
                default:
                    result = false;
                    break;
            }
            return result;
        }
 
        private bool IsFunctionToken(TokenType t)
        {
            bool result = false;
            switch (t)
            {
                case TokenType.Sine:
                case TokenType.Cosine:
                case TokenType.Tangent:
                    result = true;
                    break;
                default:
                    result = false;
                    break;
            }
            return result;
        }
 
        private double EvaluateConstant(string TokenValue)
        {
            double result = 0.0;
            switch (TokenValue)
            {
                case "pi":
                    result = Math.PI;
                    break;
                case "e":
                    result = Math.E;
                    break;
            }
            return result;
        }
    }
}

Ale nadal średnio kumam jak to ma pomóc w ściągnięciu funkcji do całkowania z textboxa. możecie mi to jakoś wyjaśnić

edytowany 1x, ostatnio: zenekj23, 2014-12-23 16:44

Pozostało 580 znaków

2014-12-25 12:36
1

Wydaję mi się, że bardziej odpowiednie byłoby coś w stylu funkcji eval znanej z MatLaba, która bardzo dobrze sobie radzi z takimi sytuacjami.

Przykładowe implementacje takiej funkcji:
http://www.ckode.dk/programming/eval-in-c-yes-its-possible/ (tutaj można przyjmować argument i zwracać wartość innego typu)
http://www.codeproject.com/Ar[...]Evaluate-C-Code-Eval-Function

Przykładowe wywołanie wygląda na bardzo proste i przejrzyste.

edytowany 1x, ostatnio: mateusz2813, 2014-12-25 12:39

Pozostało 580 znaków

2014-12-26 13:30
0

Kombinuje jak koń pod górę i nic. Dodałem do kodu Eval z pierwszego linku ale w momencie gdy chce za jego pomocą pobrać funkcje z texboxa dostaje komunikat że nie można dokonać niejawnej konwersji.

Pozostało 580 znaków

2014-12-27 01:23
0

http://wklej.to/RvYRd

Działa ;) Trzeba tylko pobawić się, żeby do funkcji doklajać to "return" i ewentualnie zmienić, żeby parsował x jako niewiadomą, a nie "arg".

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 15:54
0

Ok a w którym momencie następuje w twoim kodzie pobranie funkcji do całkowania od użytkownika? Bo przyznaje że się nieco w tym zakręciłem

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 16:01
0
var funkcja = EvalProvider.CreateEvalMethod<double, double>(@"return arg*arg;");

Od użytkownika pobierasz przykładowo argarg (czy tam xx, jeśli zmienisz parsowanie arg na x) i musisz do tego dokleić return i średnik na końcu

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 19:59
0

Czyli mam dać linie kodu typu var funkcja =

EvalProvider.CreateEvalMethod<double, double>(@"return Convert.ToDouble(textBox4.Text);");

Bo celem jest pobranie wzoru funkcji od użytkownika za pomocą textBoxa. Sorry za tak zabawne pytania ale nie potrafię się jakoś ostatnimi dniami skupić dziś szukałem błędu w kodzie przez 3.5h. Program do pewnego momentu działał ok a potem już nie. jak się okazało w chciałem coś z czymś porównać a zamiast znaku "==" dałem "=". Patrzyłem na to i nie potrafiłem załapać co jest nie tak.

Pozostało 580 znaków

2014-12-29 00:19
0

Tak odbiegając od tematu proponuję ci zmieniać nazwy aplikacji. Zakładam, że się uczysz to po pewnym czasie będziesz miał:
WindowsFormsApplication1
WindowsFormsApplication2
WindowsFormsApplication3
...
WindowsFormsApplication132

I teraz chcesz znaleźć jakiś projekt na przykład Kalkulator, i sprawdzasz po kolei 120 applikacji licząc na szczęście.

Tak samo komponenty, staraj się dobierać nazewnictwo adekwatnie do przeznaczenia. Załóżmy, że będziesz kiedyś chciał coś zmienić, dodać do aplikacji i widzisz w kodzie textBox1, textBox2, textBox3.... , button1, button2, button3 ... Nie będziesz miał pojęcia co z czym się je.


Przyjmę zlecenia / projekty do wykonania w c#. Zainteresowanych zapraszam do konwersacji na PW.
edytowany 1x, ostatnio: wojas666, 2014-12-29 00:20

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: Bingbot