Całkowanie w Visual C#

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-22 22:29
0

Tak jak w temacie mam programik okienkowy którego zadaniem jest całkowanie. Kod poniżej

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form9 : Form
  {
    double xp = 0;
    double xk = 0;
    int n = 0;

    public delegate double FUNC(double x);

    /// <summary>
    /// Oblicza calke metoda prostokatow w przedziale od xp do xk z dokladnoscia n dla funkcji fun
    /// </summary>
    /// <param name="xp">poczatek przedzialu calkowania</param>
    /// <param name="xk">koniec przedzialu calkowania</param>
    /// <param name="n">dokladnosc calkowania</param>
    /// <param name="func">funkcja calkowana</param>
    /// <returns></returns>
    private static double calculate(double xp, double xk, int n, FUNC func)
    {
      double dx, calka;

      dx = (xk - xp) / (double)n;

      calka = 0;
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        calka += func(xp + i * dx);
      }
      calka *= dx;

      return calka;
    }

    //funkcja dla ktorej obliczamy calke
    private static double func(double x)
    {
      return (x * x * x) + 2 * (x * x) - x + 13;
      //return Convert.ToDouble(textBox4.Text);
    }

    public Form9()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      textBox5.Clear();
      xp = 0;
      xk = 0;
      n = 0;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text=="" || textBox2.Text=="" || textBox3.Text=="")
      {
        textBox1.Text = "";
        textBox2.Text = "";
        textBox3.Text = "";
        textBox4.Text = "";
      }
      else
      {
        FUNC function = new FUNC(func);
        xp = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        xk = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        n = Convert.ToInt32(textBox3.Text);

        textBox5.Text = Convert.ToString(calculate(xp, xk, n, function));
      }
    }
  }
}

Pierwsze 4 TextBoxy zawierają dane od użytkownika typu

 • początek obszaru całkowania
 • koniec obszaru całkowania
 • dokładność całkowania
 • całkowana funkcja
 • w ostatnim zwracany jest wynik

nie wiem niestety jak poprawnie pobrać całkowaną funkcje z texboxa i przekazać do fun. Pokopałem pewnie coś z widocznością elementów w programie ale niestety nie potrafię zaobserwować co. Proszę o podpowiedź jak to poprawnie zrobić

Pozostało 580 znaków

2014-12-22 22:38
0

function(parametr)
Po co Ci ten delegat? Możesz po prostu dać func(parametr)

Pozostało 580 znaków

2014-12-23 09:14
W2K
1

Bo to nie jest taka prosta sprawa, żadną konstrukcją języka tego nie osiągniesz. Rozumiem że chciałbyś żeby użytkownik podawał funkcję w TextBoxie ? Jeśli tak to Odwrotna Notacja Polska (RPN) powinna spełnić swoje zadanie.

Pozostało 580 znaków

2014-12-23 09:20
0

Dokładnie tak Kolego chciałbym aby użytkownik podawał funkcje w texboxie. Musze sobie strzelić przypomnienie bo o ile nazwę RPN kojarzę o tyle nie pamiętam dokładnie co i jak.
Ok przypomniałem sobie o co chodzi z RPN przy okazji znalazłem dość ciekawe rozwiązanie w postaci takiego kodu:

 using System;
using System.Collections;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace MathText
{
  public enum TokenType
  {
    None,
    Number,
    Constant,
    Plus,
    Minus,
    Multiply,
    Divide,
    Exponent,
    UnaryMinus,
    Sine,
    Cosine,
    Tangent,
    LeftParenthesis,
    RightParenthesis
  }

  public struct ReversePolishNotationToken
  {
    public string TokenValue;
    public TokenType TokenValueType;
  }

  public class ReversePolishNotation
  {
    private Queue output;
    private Stack ops;

    private string sOriginalExpression;
    public string OriginalExpression
    {
      get { return sOriginalExpression; }
    }

    private string sTransitionExpression;
    public string TransitionExpression
    {
      get { return sTransitionExpression; }
    }

    private string sPostfixExpression;
    public string PostfixExpression
    {
      get { return sPostfixExpression; }
    }

    public ReversePolishNotation()
    {
      sOriginalExpression = string.Empty;
      sTransitionExpression = string.Empty;
      sPostfixExpression = string.Empty;
    }

    public void Parse(string Expression)
    {
      output = new Queue();
      ops = new Stack();

      sOriginalExpression = Expression;

      string sBuffer = Expression.ToLower();
      // captures numbers. Anything like 11 or 22.34 is captured
      sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, @"(?<number>\d+(\.\d+)?)", " ${number} ");
      // captures these symbols: + - * / ^ ( )
      sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, @"(?<ops>[+\-*/^()])", " ${ops} ");
      // captures alphabets. Currently captures the two math constants PI and E,
      // and the 3 basic trigonometry functions, sine, cosine and tangent
      sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, "(?<alpha>(pi|e|sin|cos|tan))", " ${alpha} ");
      // trims up consecutive spaces and replace it with just one space
      sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, @"\s+", " ").Trim();

      // The following chunk captures unary minus operations.
      // 1) We replace every minus sign with the string "MINUS".
      // 2) Then if we find a "MINUS" with a number or constant in front,
      //  then it's a normal minus operation.
      // 3) Otherwise, it's a unary minus operation.

      // Step 1.
      sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, "-", "MINUS");
      // Step 2. Looking for pi or e or generic number \d+(\.\d+)?
      sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, @"(?<number>(pi|e|(\d+(\.\d+)?)))\s+MINUS", "${number} -");
      // Step 3. Use the tilde ~ as the unary minus operator
      sBuffer = Regex.Replace(sBuffer, "MINUS", "~");

      sTransitionExpression = sBuffer;

      // tokenise it!
      string[] saParsed = sBuffer.Split(" ".ToCharArray());
      int i = 0;
      double tokenvalue;
      ReversePolishNotationToken token, opstoken;
      for (i = 0; i < saParsed.Length; ++i)
      {
        token = new ReversePolishNotationToken();
        token.TokenValue = saParsed[i];
        token.TokenValueType = TokenType.None;

        try
        {
          tokenvalue = double.Parse(saParsed[i]);
          token.TokenValueType = TokenType.Number;
          // If the token is a number, then add it to the output queue.
          output.Enqueue(token);
        }
        catch
        {
          switch (saParsed[i])
          {
            case "+":
              token.TokenValueType = TokenType.Plus;
              if (ops.Count > 0)
              {
                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                // while there is an operator, o2, at the top of the stack
                while (IsOperatorToken(opstoken.TokenValueType))
                {
                  // pop o2 off the stack, onto the output queue;
                  output.Enqueue(ops.Pop());
                  if (ops.Count > 0)
                  {
                    opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                  }
                  else
                  {
                    break;
                  }
                }
              }
              // push o1 onto the operator stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case "-":
              token.TokenValueType = TokenType.Minus;
              if (ops.Count > 0)
              {
                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                // while there is an operator, o2, at the top of the stack
                while (IsOperatorToken(opstoken.TokenValueType))
                {
                  // pop o2 off the stack, onto the output queue;
                  output.Enqueue(ops.Pop());
                  if (ops.Count > 0)
                  {
                    opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                  }
                  else
                  {
                    break;
                  }
                }
              }
              // push o1 onto the operator stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case "*":
              token.TokenValueType = TokenType.Multiply;
              if (ops.Count > 0)
              {
                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                // while there is an operator, o2, at the top of the stack
                while (IsOperatorToken(opstoken.TokenValueType))
                {
                  if (opstoken.TokenValueType == TokenType.Plus || opstoken.TokenValueType == TokenType.Minus)
                  {
                    break;
                  }
                  else
                  {
                    // Once we're in here, the following algorithm condition is satisfied.
                    // o1 is associative or left-associative and its precedence is less than (lower precedence) or equal to that of o2, or
                    // o1 is right-associative and its precedence is less than (lower precedence) that of o2,

                    // pop o2 off the stack, onto the output queue;
                    output.Enqueue(ops.Pop());
                    if (ops.Count > 0)
                    {
                      opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                    }
                    else
                    {
                      break;
                    }
                  }
                }
              }
              // push o1 onto the operator stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case "/":
              token.TokenValueType = TokenType.Divide;
              if (ops.Count > 0)
              {
                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                // while there is an operator, o2, at the top of the stack
                while (IsOperatorToken(opstoken.TokenValueType))
                {
                  if (opstoken.TokenValueType == TokenType.Plus || opstoken.TokenValueType == TokenType.Minus)
                  {
                    break;
                  }
                  else
                  {
                    // Once we're in here, the following algorithm condition is satisfied.
                    // o1 is associative or left-associative and its precedence is less than (lower precedence) or equal to that of o2, or
                    // o1 is right-associative and its precedence is less than (lower precedence) that of o2,

                    // pop o2 off the stack, onto the output queue;
                    output.Enqueue(ops.Pop());
                    if (ops.Count > 0)
                    {
                      opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                    }
                    else
                    {
                      break;
                    }
                  }
                }
              }
              // push o1 onto the operator stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case "^":
              token.TokenValueType = TokenType.Exponent;
              // push o1 onto the operator stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case "~":
              token.TokenValueType = TokenType.UnaryMinus;
              // push o1 onto the operator stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case "(":
              token.TokenValueType = TokenType.LeftParenthesis;
              // If the token is a left parenthesis, then push it onto the stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case ")":
              token.TokenValueType = TokenType.RightParenthesis;
              if (ops.Count > 0)
              {
                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                // Until the token at the top of the stack is a left parenthesis
                while (opstoken.TokenValueType != TokenType.LeftParenthesis)
                {
                  // pop operators off the stack onto the output queue
                  output.Enqueue(ops.Pop());
                  if (ops.Count > 0)
                  {
                    opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                  }
                  else
                  {
                    // If the stack runs out without finding a left parenthesis,
                    // then there are mismatched parentheses.
                    throw new Exception("Unbalanced parenthesis!");
                  }

                }
                // Pop the left parenthesis from the stack, but not onto the output queue.
                ops.Pop();
              }

              if (ops.Count > 0)
              {
                opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Peek();
                // If the token at the top of the stack is a function token
                if (IsFunctionToken(opstoken.TokenValueType))
                {
                  // pop it and onto the output queue.
                  output.Enqueue(ops.Pop());
                }
              }
              break;
            case "pi":
              token.TokenValueType = TokenType.Constant;
              // If the token is a number, then add it to the output queue.
              output.Enqueue(token);
              break;
            case "e":
              token.TokenValueType = TokenType.Constant;
              // If the token is a number, then add it to the output queue.
              output.Enqueue(token);
              break;
            case "sin":
              token.TokenValueType = TokenType.Sine;
              // If the token is a function token, then push it onto the stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case "cos":
              token.TokenValueType = TokenType.Cosine;
              // If the token is a function token, then push it onto the stack.
              ops.Push(token);
              break;
            case "tan":
              token.TokenValueType = TokenType.Tangent;
              // If the token is a function token, then push it onto the stack.
              ops.Push(token);
              break;
          }
        }
      }

      // When there are no more tokens to read:

      // While there are still operator tokens in the stack:
      while (ops.Count != 0)
      {
        opstoken = (ReversePolishNotationToken)ops.Pop();
        // If the operator token on the top of the stack is a parenthesis
        if (opstoken.TokenValueType == TokenType.LeftParenthesis)
        {
          // then there are mismatched parenthesis.
          throw new Exception("Unbalanced parenthesis!");
        }
        else
        {
          // Pop the operator onto the output queue.
          output.Enqueue(opstoken);
        }
      }

      sPostfixExpression = string.Empty;
      foreach (object obj in output)
      {
        opstoken = (ReversePolishNotationToken)obj;
        sPostfixExpression += string.Format("{0} ", opstoken.TokenValue);
      }
    }

    public double Evaluate()
    {
      Stack result = new Stack();
      double oper1 = 0.0, oper2 = 0.0;
      ReversePolishNotationToken token = new ReversePolishNotationToken();
      // While there are input tokens left
      foreach (object obj in output)
      {
        // Read the next token from input.
        token = (ReversePolishNotationToken)obj;
        switch (token.TokenValueType)
        {
          case TokenType.Number:
            // If the token is a value
            // Push it onto the stack.
            result.Push(double.Parse(token.TokenValue));
            break;
          case TokenType.Constant:
            // If the token is a value
            // Push it onto the stack.
            result.Push(EvaluateConstant(token.TokenValue));
            break;
          case TokenType.Plus:
            // NOTE: n is 2 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 2)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper2 = (double)result.Pop();
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(oper1 + oper2);
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
          case TokenType.Minus:
            // NOTE: n is 2 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 2)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper2 = (double)result.Pop();
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(oper1 - oper2);
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
          case TokenType.Multiply:
            // NOTE: n is 2 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 2)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper2 = (double)result.Pop();
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(oper1 * oper2);
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
          case TokenType.Divide:
            // NOTE: n is 2 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 2)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper2 = (double)result.Pop();
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(oper1 / oper2);
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
          case TokenType.Exponent:
            // NOTE: n is 2 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 2)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper2 = (double)result.Pop();
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(Math.Pow(oper1, oper2));
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
          case TokenType.UnaryMinus:
            // NOTE: n is 1 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 1)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(-oper1);
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
          case TokenType.Sine:
            // NOTE: n is 1 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 1)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(Math.Sin(oper1));
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
          case TokenType.Cosine:
            // NOTE: n is 1 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 1)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(Math.Cos(oper1));
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
          case TokenType.Tangent:
            // NOTE: n is 1 in this case
            // If there are fewer than n values on the stack
            if (result.Count >= 1)
            {
              // So, pop the top n values from the stack.
              oper1 = (double)result.Pop();
              // Evaluate the function, with the values as arguments.
              // Push the returned results, if any, back onto the stack.
              result.Push(Math.Tan(oper1));
            }
            else
            {
              // (Error) The user has not input sufficient values in the expression.
              throw new Exception("Evaluation error!");
            }
            break;
        }
      }

      // If there is only one value in the stack
      if (result.Count == 1)
      {
        // That value is the result of the calculation.
        return (double)result.Pop();
      }
      else
      {
        // If there are more values in the stack
        // (Error) The user input too many values.
        throw new Exception("Evaluation error!");
      }
    }

    private bool IsOperatorToken(TokenType t)
    {
      bool result = false;
      switch (t)
      {
        case TokenType.Plus:
        case TokenType.Minus:
        case TokenType.Multiply:
        case TokenType.Divide:
        case TokenType.Exponent:
        case TokenType.UnaryMinus:
          result = true;
          break;
        default:
          result = false;
          break;
      }
      return result;
    }

    private bool IsFunctionToken(TokenType t)
    {
      bool result = false;
      switch (t)
      {
        case TokenType.Sine:
        case TokenType.Cosine:
        case TokenType.Tangent:
          result = true;
          break;
        default:
          result = false;
          break;
      }
      return result;
    }

    private double EvaluateConstant(string TokenValue)
    {
      double result = 0.0;
      switch (TokenValue)
      {
        case "pi":
          result = Math.PI;
          break;
        case "e":
          result = Math.E;
          break;
      }
      return result;
    }
  }
}

Ale nadal średnio kumam jak to ma pomóc w ściągnięciu funkcji do całkowania z textboxa. możecie mi to jakoś wyjaśnić

edytowany 1x, ostatnio: zenekj23, 2014-12-23 16:44

Pozostało 580 znaków

2014-12-25 12:36
1

Wydaję mi się, że bardziej odpowiednie byłoby coś w stylu funkcji eval znanej z MatLaba, która bardzo dobrze sobie radzi z takimi sytuacjami.

Przykładowe implementacje takiej funkcji:
http://www.ckode.dk/programming/eval-in-c-yes-its-possible/ (tutaj można przyjmować argument i zwracać wartość innego typu)
http://www.codeproject.com/Ar[...]Evaluate-C-Code-Eval-Function

Przykładowe wywołanie wygląda na bardzo proste i przejrzyste.

edytowany 1x, ostatnio: mateusz2813, 2014-12-25 12:39

Pozostało 580 znaków

2014-12-26 13:30
0

Kombinuje jak koń pod górę i nic. Dodałem do kodu Eval z pierwszego linku ale w momencie gdy chce za jego pomocą pobrać funkcje z texboxa dostaje komunikat że nie można dokonać niejawnej konwersji.

Pozostało 580 znaków

2014-12-27 01:23
0

http://wklej.to/RvYRd

Działa ;) Trzeba tylko pobawić się, żeby do funkcji doklajać to "return" i ewentualnie zmienić, żeby parsował x jako niewiadomą, a nie "arg".

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 15:54
0

Ok a w którym momencie następuje w twoim kodzie pobranie funkcji do całkowania od użytkownika? Bo przyznaje że się nieco w tym zakręciłem

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 16:01
0
var funkcja = EvalProvider.CreateEvalMethod<double, double>(@"return arg*arg;");

Od użytkownika pobierasz przykładowo argarg (czy tam xx, jeśli zmienisz parsowanie arg na x) i musisz do tego dokleić return i średnik na końcu

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 19:59
0

Czyli mam dać linie kodu typu var funkcja =

EvalProvider.CreateEvalMethod<double, double>(@"return Convert.ToDouble(textBox4.Text);");

Bo celem jest pobranie wzoru funkcji od użytkownika za pomocą textBoxa. Sorry za tak zabawne pytania ale nie potrafię się jakoś ostatnimi dniami skupić dziś szukałem błędu w kodzie przez 3.5h. Program do pewnego momentu działał ok a potem już nie. jak się okazało w chciałem coś z czymś porównać a zamiast znaku "==" dałem "=". Patrzyłem na to i nie potrafiłem załapać co jest nie tak.

Pozostało 580 znaków

2014-12-29 00:19
0

Tak odbiegając od tematu proponuję ci zmieniać nazwy aplikacji. Zakładam, że się uczysz to po pewnym czasie będziesz miał:
WindowsFormsApplication1
WindowsFormsApplication2
WindowsFormsApplication3
...
WindowsFormsApplication132

I teraz chcesz znaleźć jakiś projekt na przykład Kalkulator, i sprawdzasz po kolei 120 applikacji licząc na szczęście.

Tak samo komponenty, staraj się dobierać nazewnictwo adekwatnie do przeznaczenia. Załóżmy, że będziesz kiedyś chciał coś zmienić, dodać do aplikacji i widzisz w kodzie textBox1, textBox2, textBox3.... , button1, button2, button3 ... Nie będziesz miał pojęcia co z czym się je.


Przyjmę zlecenia / projekty do wykonania w c#. Zainteresowanych zapraszam do konwersacji na PW.
edytowany 1x, ostatnio: wojas666, 2014-12-29 00:20

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0