Witam. Chcę zbudować czat głosowy w oparciu o NAudio. Napisałem program nagrywający dźwięk.

 using NAudio;
using NAudio.Wave;
using NAudio.CoreAudioApi;
using System;
using System.IO;
using System.Media;
using System.Threading;

namespace WavRecord
{
  class Program
  {
    IWaveIn wi; 
    WaveFileWriter wfw;

    static void Main(string[] args) 
    {
      new Program().wi_StartRecording();

    }     

    void stop()
    {
      wi.StopRecording();
    }

    void wi_StartRecording()
    {

      wi = new WaveIn(WaveCallbackInfo.FunctionCallback()); 

      wi.DataAvailable += new EventHandler<WaveInEventArgs>(wi_DataAvailable);
      wi.RecordingStopped += new EventHandler<StoppedEventArgs>(wi_RecordingStopped); 
      wi.WaveFormat = new WaveFormat(8000, 1);

      wfw = new WaveFileWriter(@"record.wav", wi.WaveFormat);

      wi.StartRecording();
      Console.Read();
      wfw.Dispose();
    }

    void wi_DataAvailable(object sender, WaveInEventArgs e) 
    {
      wfw.Write(e.Buffer, 0, e.BytesRecorded);

    }

    void wi_RecordingStopped(object sender, EventArgs e) 
    { 
      wi.Dispose(); 
      wfw.Close(); 
    }

  }
} 

Sądzę, że najlepszym miejscem na wysyłanie jest metoda wi_DataAvailabe, gdyż możemy odczytać cały bufor jako gotową tablicę bajtów do wysłania. Tylko jak je odtworzyć? Próbowałem SoundPlayer'em, próbowałem zapisać do pliku *.wav, ale bez skutku. Wiem, że jest coś takiego jak BufferedWaveProvider, ale bardzo wiem jak on działa i nie udało mi się nic zrobić. Wie ktoś jak rozwiązać mój problem (odtworzenie dźwięku z tablicy bajtów)?