C# + SQL pomocy

0

Witam z góry przepraszam za nazwę tematu ale nie wiedziałem jak to nazwać... piszę mały programik w połączeniu z bazą SQL i mam pewien problem. Może od początku... posiadam tabele w której do nazwy mam przypisane ceny i teraz chce aby po wybraniu z comboboxa nazwy i wpisaniu w drugiego textboxa wartości wyliczało mi wartość końcową do kolejnego textboxa.... nie wiem czy to dobrze opisałem. Mam nadzieje że ktoś mi pomoże :D

0

No i dokładnie jaki masz problem z tym połączeniem? Jaka jest treść błędu?

0

Na razie jestem na etapie uzupełniania tych danych z ręki do textboxów i wybierania z listy i nie mam pojęcia jak to zamienić żeby robiło mi się z automatu.

0

Z tego co ja zrozumiałem to chcesz wybierać z listy jakiś np. produkt, następnie wpisać ręcznie ilość, i pokazać w kolejnym miejscu wyliczoną wartość.
Czyli np.: wybierasz "chleb", podajesz 10 jako ilość, cena w bazie danych to 10 zł czyli suma = 10* 10 = 100 zł.
Zgadza się?

Z czym masz KONKRETNIE problem?
Prześlij kod który już masz.

0

Dokładnie o to mi chodzi :D na razie mam to napisane tak bardzo łopatologicznie więc wybacz :)

private void btnDodZamDodaj_Click(object sender, EventArgs e)
{

    if (!edycja)
    {
      int id_gat = (from x in baza.podzial_tuszy_miesas
               where x.nazwa == cbGatunek.Text.ToString()
               select x.id_gatunek).FirstOrDefault();

      int prac = (from p in baza.pracowniks
            where p.nazwisko == cbPracownik.Text.ToString()
            select p.id_pracownik).FirstOrDefault();

      int fir = (from f in baza.firmas
            where f.nazwa_firmy == cbFirma.Text.ToString()
            select f.id_firmy).FirstOrDefault();

      

      zamowienie zam = new zamowienie
      {
        id_partia = 1,
        id_zamowienie = id + 1,
        gatunek = id_gat,
        ilosc = Convert.ToInt32(txtIlosc.Text),
        data_zamówienia = DateDateTimePickerDZam.Value,
        data_realizacji = DateDateTimePickerDZam.Value,
        pracownik = prac,
        firma = fir,
        wartość = Convert.ToInt32(txtWartosc.Text),
        realizacja = real
      };

      baza.zamowienies.InsertOnSubmit(zam);
      baza.SubmitChanges();
      MessageBox.Show("Dane zostały wprowadzone.");
      this.Close();
    }
    else
    {
      zamowienie query = (from x in baza.zamowienies
                where x.id_zamowienie == id
                select x).FirstOrDefault();

      int idgat = (from x in baza.podzial_tuszy_miesas
             where x.nazwa == cbGatunek.Text.ToString()
             select x.id_gatunek).FirstOrDefault();

      int idprac = (from x in baza.pracowniks
             where x.nazwisko == cbPracownik.Text.ToString()
             select x.id_pracownik).FirstOrDefault();

      int idfirm = (from x in baza.firmas
             where x.nazwa_firmy == cbFirma.Text.ToString()
             select x.id_firmy).FirstOrDefault();


      zamowienie z = query;

      z.gatunek = idgat;
      z.ilosc = Convert.ToDecimal(txtIlosc.Text);
      z.data_zamówienia = DateDateTimePickerDZam.Value;
      z.data_realizacji = DateDateTimePickerDZam.Value;
      z.pracownik = idprac;
      z.firma = idfirm;
      z.wartość = Convert.ToDecimal(txtWartosc.Text);
      z.realizacja = real;

      baza.SubmitChanges();
      MessageBox.Show("Dane zostały edytowane.");
      this.Close();
    }
  }
0

Bo tu jest z edycją już :)

0

Bindujesz tego ComboBoxa z wybraną tabelą w bazie. Ustawiasz w comboboxie Value Member na kolumne Cena.
Później w evencie pobierasz combobox1.SelectedValue i masz cenę wybranego itemu.
Nie próbowałem ogarnąć co robisz w podanym kodzie.

0

Dobra postaram się ogarnąć :)

0

No tak to proste, wykorzystaj zdarzenia (onchange) związane ze zmianą zawartości pola wagi,ilości i pola kombo (ceny).
Szybki przykład :
Zdarzenie zmiany dla combobox trzeba włączyc po zbindowaniu comboboxa danymi z bazy.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace wfa_test {


  public partial class Form1 : Form {

    public Form1() {
      InitializeComponent();
      }

    private void tbxPrice_TextChanged(object sender, EventArgs e) {
      calculate();
      }


    private void calculate() {
      double value = 0.0D;
      if (tbxValue.Text != "")
        value = Convert.ToDouble(tbxValue.Text);
      var ditem = comboBox1.SelectedItem;
      double price = (ditem as Datas).priceValue;
      label1.Text = string.Format("{0}", price * value);

      }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) {
      fillComboBox();
      }

    private void fillComboBox() {
      comboBox1.BeginUpdate();
      comboBox1.Items.Clear();
      comboBox1.Items.Add(new Datas { itemName = "Wybierz produkt", priceValue = 0.00D });
      comboBox1.Items.Add(new Datas { itemName = "Ogórki", priceValue = 2.99D });
      comboBox1.Items.Add(new Datas { itemName = "Kalafiory", priceValue = 3.99D });
      comboBox1.Items.Add(new Datas { itemName = "Kapusta", priceValue = 1.99D });
      comboBox1.DisplayMember = "itemName";
      comboBox1.ValueMember = "priceValue";
      comboBox1.SelectedIndex = 0;
      comboBox1.SelectedValueChanged += new System.EventHandler(comboBox1_SelectedValueChanged);
      comboBox1.EndUpdate();
      }

    private void comboBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e) {
      calculate();
      }

    }

  public class Datas {
    public string itemName { get; set; }
    public double priceValue { get; set; }
    }

  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1