VB .net custom events nie zapisuje właściowośi do kontrolek

0

Witam
Mam problem z obsługą procedury zdarzeń. Deklaruje własne zdarzenie.
Procedura obsługi zdarzenia jest wywoływana, jednak nie mogę zmienić wewnątrz niej właściowośc text dla kontrolek.
Natomiast nie mam problemów odczytem kontrolek.

Public class EventSender
 Public Event PLCDataReceived()

  Private sub RaiseEventSubrouitne
  RaiseEvent PLCDataReceived
  end sub

Public Class EventReceiver
  private EventSenderObject as new EventSender

  private sub onload (sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      AddHandler EventReceiver.PLCDataReceived, AddressOf Me.obslugazdarzenia
 end sub

  Private sub ObslugaZdarzenia
   MessageBox.show("Zdarzenie")  <---Działa poprawnie, wyświetla okno
   Messagebox.show(textbo1.text)  <---Działa poprawnie, wyświetla wartość
   textbox1.text= "nowa wartosc"  <--Zero reakcji, wręcz przerywa wykonie funkcji
   MessageBox.show("Zdarzenie")  <--To okienko już się nie pokazuje
   end sub
0

Treść błędu?

0

Brak błędu, po prostu nie działa, kompiluje się poprawnie. Podczas wykonywanie brak reakcji, zero kumunikatu.

0

Ustaw breakpointa i sprawdź co tam się dzieje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0