Chciałbym zmienić tekst Labela, który jest w Repeaterze. Napisałem taki kod, ale nie działa. Co jest nie tak? Z góry dzięki za pomoc.

 protected void Repeater1_ItemCommand1(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
  {

    Label komunikat = e.Item.FindControl("Label1") as Label;
    komunikat.Text = "Sukces!!";

// dalej inne polecenia, które działają
 Repeater1.DataBind();
  }

 <asp:Repeater 
  ID="Repeater1" 
  runat="server" 
  DataSourceID="SqlDataSource1" 
  onitemcommand="Repeater1_ItemCommand1">

     <ItemTemplate>

    <p></p> <%#Eval("nazwa") %>
    <p></p>

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" CommandArgument='<%# Eval("nazwa") %>' OnClientClick="return confirm('Czy jesteś pewny?');" runat="server" />

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>

    </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>