Szyfrowanie plików RSA

0

Cześć chcę napisać program do szyfrowania i odszyfrowywania plików (np. .jpg, .doc itp.) algorytmem RSA, problem pojawia się podczas odszyrowywania występuję błąd "Złe dane" podczas odszyfrowywania pliku.

Kod programu:
Metoda szyfrująca:

 
        System.IO.FileStream fin = System.IO.File.Open(inf, System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read, System.IO.FileShare.Read);
        System.IO.FileStream fout = System.IO.File.Open(outf, System.IO.FileMode.OpenOrCreate, System.IO.FileAccess.Write, System.IO.FileShare.Write);

        using (RSACryptoServiceProvider RSA = new RSACryptoServiceProvider())
        {
          RSA.ImportParameters(RSAKeyInfo);
          int licznik = 0;
          byte[] buffer = new byte[RSAKeyInfo.Modulus.Length-48];
          byte[] encrypt_buffer;
          int len = 0;
          long size_fin = fin.Length;

          while(licznik<size_fin)
          {
            len=fin.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            encrypt_buffer= RSA.Encrypt(buffer, DoOAEPPadding);
            fout.Write(encrypt_buffer, 0, encrypt_buffer.Length);
            licznik += len;
          }
          fin.Close();
          fin.Dispose();
          fout.Close();
          fout.Dispose(); 

Metoda deszyfrująca:

 System.IO.FileStream fin = System.IO.File.Open(inf, System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read, System.IO.FileShare.Read);
        string outName = outf.Remove(outf.Length - 4, 4);
        System.IO.FileStream fout = System.IO.File.Open(outName, System.IO.FileMode.OpenOrCreate, System.IO.FileAccess.Write, System.IO.FileShare.Write);

        using (RSACryptoServiceProvider RSA = new RSACryptoServiceProvider())
        {
          RSA.ImportParameters(RSAKeyInfo);
          int licznik = 0;

          byte[] decrypt_buffer;
          int len = 0;
          long size_fin = fin.Length;
          byte[] buffer = new byte[RSAKeyInfo.Modulus.Length-48];

          while (licznik < size_fin)
          {
            len = fin.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            decrypt_buffer = RSA.Decrypt(buffer, DoOAEPPadding);
            fout.Write(decrypt_buffer, 0, decrypt_buffer.Length);
            licznik += len;
          }
          fin.Close();
          fin.Dispose();
          fout.Close();
          fout.Dispose();
 

Mógłby ktoś pomóc w czym tkwi błąd i jak go naprawić?

0

Nie podales jakie ustawiasz RSAKeyInfo w przypadku szyfrowania i deszyfrowania.
Blad, ktory otrzymujesz pojawia sie w jednym z dwoch przypadkow:
a) klucz prywatny uzywany do deszyfrowania nie jest zgodny z kluczem publicznym uzytym do zaszyfrowania danych
b) podales zle dane do deszyfrowania lub dane sa nieprawidlowej dlugosci.

0

Klucze sa tworzone w następujący sposób:

 rsa = new RSACryptoServiceProvider(1024);

Klucze pochodzą z tego samego obiektu i ustawiam tylko ilość bitów.
Błąd powstaje podczas pierwszego wykonania pętli podczas deszyfracji.

<image>5b1b3b4196.png</image>

0

Jeśli chodzi o dane, to odczytywane są one z pliku i w nich debugger znajduje błąd, one powinny zostać inaczej zaszyfrowane czy prze konwertowane?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1