Mam webservice, który wymaga podpisania kopert SOAP w komunikacji w obie strony. Moją wiadomość podpisuję swoim certyfikatem, serwer to rozpoznaje i odsyła swoją wiadomość podpisaną jego certyfikatem, którego klucz publiczny mam u siebie. Używam standardowej definicji behaviors w pliku konfiguracyjnym:

<behaviors>
  <endpointBehaviors>
    <behavior name="TehRightBehaviour">
      <clientCredentials>
        <clientCertificate findValue="my_cert" storeLocation="CurrentUser" x509FindType="FindBySubjectName" />
        <serviceCertificate>
          <defaultCertificate findValue="Service_cert1" x509FindType="FindBySubjectName" />
          <authentication revocationMode="NoCheck" certificateValidationMode="None" />
        </serviceCertificate>
      </clientCredentials>
    </behavior>
  </endpointBehaviors>
</behaviors>

sekcja client wygląda tak:

<client>
  <endpoint address="https://xxxyyy:8081/cm/main"
    behaviorConfiguration="TehRightBehaviour"
    binding="customBinding"
    bindingConfiguration="TehRealBinding"
    contract="BrightMain.CMMainService"
    name="cmmain">
      <identity>
         <dns value="Service_cert1" />
      </identity>
   </endpoint> 
</client>

Cały szkopuł w tym, że webservice zwraca koperty podpisane więcej niż jednym certyfiatem. Czasem jest to Service_cert1, czasem Service_cert2. Czy jest możliwość jednoczesnego wskazania mu obu certyfikatów, tak żeby sam załatwiał sprawę sprawdzenia podpisu? Jak się realizuje takie rozwiązania po stronie klienta?