Błąd składni polecenia UPDATE w Access-ie

0

Witam!
Nie mogę dodać nowe rekordu do bazy danych w Access , program który pisze w ramach nauki w VB. Wyskakuje mi błąd składni polecenia UPDATE. co robie źle.

Public Class Form2

  Dim c As New System.Data.OleDb.OleDbConnection
  Dim ds As New DataSet
  Dim da As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
  Dim sql As String
  Dim pozycja As Integer
  Dim ile As Integer
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    c.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\cinek_000\Desktop\Towary2.mdb"

    sql = "SELECT * FROM Tabela1"
    da = New OleDb.OleDbDataAdapter(sql, c)
    da.Fill(ds, "Tabela1")
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Anuluj.Click
    Close()
  End Sub

  Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click

  End Sub

  Private Sub Dodaj_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Dodaj.Click

    

    UpdateRecord()
    Dim addNewRec As New System.Data.OleDb.OleDbCommand()
    addNewRec.Connection = c
    addNewRec.CommandText = "INSERT INTO Tabela1 ([Nazwa Towaru], [Ilość], [Cena]) VALUES ('','','')"

    c.Open()
    addNewRec.ExecuteNonQuery()
    c.Close()


    pozycja = 0

    
  End Sub

  Private Sub TextBox3_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged

  End Sub

  Private Function App() As Object
    Throw New NotImplementedException
  End Function
  Private Sub UpdateRecord()
    Dim cb As New OleDb.OleDbCommandBuilder(da)


    ds.Tables("Tabela1").Rows(pozycja).Item(1) = NazwaTowaru.Text
    ds.Tables("Tabela1").Rows(pozycja).Item(2) = IloscTowaru.Text
    ds.Tables("Tabela1").Rows(pozycja).Item(3) = CenaTowaru.Text

    da.Update(ds, "Tabela1")
  End Sub

End Class
1
 1. Wywal z nazw obiektów PLiterki, spacje i inne badziewia.
 2. Nazwij porządnie tabelę.
 3. W obu przypadkach staraj się nie używać słów kluczowych SQL-a.
 4. Na koniec sprawdź, czy nadal masz błędy. jeśli tak, to wróć tu z DDL tabeli
0

Błąd z poleceniem update znikł, ale jest kolejny trochę pozmieniałem kod programu ale kompilator w Visual Studio teraz mi wyrzuca błąd: SKŁADNI Insert in to

Public Class Form2

  Dim c As New System.Data.OleDb.OleDbConnection
  Dim ds As New DataSet
  Dim da As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
  Dim sql As String
  Dim pozycja As Integer
  Dim ile As Integer
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    c.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\cinek_000\Desktop\Towary2.mdb"

    sql = "SELECT * FROM Tabela1"
    da = New OleDb.OleDbDataAdapter(sql, c)
    da.Fill(ds, "Tabela1")
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Anuluj.Click
    Close()
  End Sub

  Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click

  End Sub

  Private Sub Dodaj_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Dodaj.Click
    Timer1.Start()

    
    UpdateRecord()

    Dim dsNewRow As New System.Data.OleDb.OleDbCommand()
    dsNewRow.Connection = c
    dsNewRow.CommandText = "INSERT INTO Tabela1 (Nazwa Towaru, Ilość, Cena) VALUES ('','','')"

    c.Open()
    dsNewRow.ExecuteNonQuery()
    c.Close()


    pozycja = 0

    
  End Sub

  Private Sub TextBox3_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged

  End Sub

  Private Function App() As Object
    Throw New NotImplementedException
  End Function
  Private Sub UpdateRecord()
    If pozycja <> -1 Then
      Dim cb As New OleDb.OleDbCommandBuilder(da)
      Dim dsNewRow As DataRow
      dsNewRow = ds.Tables("Tabela1").NewRow()
      dsNewRow.Item(1) = Nazwatowaru.Text
      dsNewRow.Item(2) = Ilosctowaru.Text
      dsNewRow.Item(3) =
      ds.Tables("Tabela1").Rows.Add(dsNewRow)
      da.Update(ds, "Tabela1")
      MsgBox("Nowy przedmiot zostal dodany!")


    End If


  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    ProgressBar1.Increment(1)
    If ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Maximum Then

    End If

  End Sub

  Private Sub NazwaTowaru_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles Nazwatowaru.TextChanged

  End Sub
End Class
0

i oczywiście zastosowałeś się do uwag Marcina... Po jaką cholerę pytasz jak i tak lejesz ciepłym moczem na dawane ci wskazówki???

Poza tym piszesz i w temacie i w poście o problemach z UPDATE a w kodzie jest INSERT!.

A co do błędu to jak się ma debilne nazwy pól w tabeli to i błędy wyskakują

0

Dzięki
Zrobiłem wszystko tak jak Marcin pisał i dodaje teraz do bazy fizycznie bo jak w nią wejdę widzę te nowe rekordy, ale po pewnym czasie program się wywala z błędem o treść: Nieodpowiedni typ danych w wyrażeniu kryterium odnosi się to pola o formatowaniu waluta i liczba, gdy ustawione jest na tekst wszystko jest dobrze.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1