Układ Współrzędnych

0

[Programowanie] W jaki sposób połączyć układ współrzędnych z tabelą w pliku txt(7 rzędów i 2 kolumny) w języku C#. Mam stworzony plik oraz narysowany układ jednak nie mam pojęcia jak nałożyć punkty z pliku na układ współrzędnych. Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź!

0

Aktualnei kod wygląda następująco


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication65
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int scale = 15;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, panel1.Width /2, 0, panel1.Width /2, panel1.Height);
      e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, 0, panel1.Height /2, panel1.Width, panel1.Height /2);
      Point absZero = new Point(panel1.Width/2, panel1.Height/2);
      int i = absZero.X;
      while(i<panel1.Width)
      {
        i +=scale;
        e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, i, absZero.Y - 4,i, absZero.Y +4);
      }
      e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, absZero.X, 0, absZero.X, panel1.Height);
      e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, 0, absZero.Y, panel1.Width, absZero.Y);

      while(i<panel1.Width)
      {
        i+=scale;
        e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, i, absZero.Y - 4, i, absZero.Y + 4);
      }
      i=absZero.X;
      while(i>0)
      {
        i-=scale;
        e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, i, absZero.Y - 4, i, absZero.Y +4);
      }
      i=absZero.Y;
      while(i<panel1.Height)
      {
        i+=scale;
        e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, absZero.X - 4, i, absZero.X + 4, i);
      }
      i=absZero.Y;
      while(i>0)
      {
        i -=scale;
        e.Graphics.DrawLine(Pens.BlueViolet, absZero.X -4, i, absZero.X +4, i);
      }

      int X=0;
      int Y=0;
      int count = 10;
      for(int k= -10; k <= count; k++)
      {
        X=k;
        Y=2*X;
        e.Graphics.FillEllipse(Brushes.DarkGreen,(absZero.X + (X*scale)) -2,
        (absZero.Y - (Y*scale)) - 2,4,4);
      }
    }
  }
}

Przepraszam za podwójny post

0

Pomoc pilnie potrzebna

0

Podaj przykładową treść tego pliku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0