Napisałem program, który za pośrednictwem Microsoft.Office.Interop.Excel modyfikuje arkusz Excelowy. W arkuszu tym ustawiłem sprawdzanie poprawności danych na pewne komórki. I kiedy próbuję bezpośrednio z palca z Excela błędnie je zmodyfikować, to dostaje komunikaty, zgodnie z tym, jak to zdefiniowałem.
Natomiast kiedy wstawiam z C# do takich komórek błędne dane, to wtedy arkusz łyka je bez problemu, a chciałbym, żeby jakoś mnie informował o tym, że źle coś wprowadziłem (jakiś wyjątek, event, cokolwiek).

Tak ładuje arkusz (poniższe application, workbook, worksheet, to oczywiście pola klasy):

    application = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
    workbook = application.Workbooks.Open(FilePath, 0, AsReadonly);
    worksheet = workbook.Worksheets["Arkusz"];

A tak modyfikuje dane:

    public object this[string cellName]
    {
      get
      {
        return worksheet.get_Range(cellName).Value2;
      }
      set
      {
        worksheet.get_Range(cellName).Value2 = value;
      }
    }

I właściwie to tyle jeśli chodzi o modyfikację. Co do tego dopisać, żeby sprawdzanie poprawności mogło rzucić mi jakiś komunikat do mojego programu?