problem z komunikacją serwer-kilka klientów

0

Poziom mojej wiedzy jest znikomy, ale dzięki temu (mam nadzieję) problemy są banalne i szybko dostanę jakieś podpowiedzi;)

1.Jest to aplikacja, która docelowo ma być serwerem w programie typu-komunikator. Z połączeniem z jednym klientem nie ma problemu, pojawia się on, gdy próbuję podłączyć sie z trzeciego itd... jak do tego podejść, bo niestety kończą mi się pomysły(jeden z nich w "zakomentarzowanych" fragmentach).
2.Jak przy używaniu rutera obejść IP wew by móc komunikować się na zewnątrz.
3.Jak zrobić, by nie trzeba było ręcznie wpisywać adresów IP klientów

Przyjmę każdą pomoc;)

kodzik:

  public partial class Form1 : Form
  {


    Socket sck;

    EndPoint epLocal, epRemote, epRemote2;

    byte[] buffer, buffer2;


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      sck = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
      sck.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.ReuseAddress, true);

      textLocalIP.Text = GetLocalIP();
      textRemoteIP.Text = "10.0.0.5";//GetLocalIP();
      //textRemoteIP2.Text = "10.0.0.3";

      //MessageBox.Show(textRemoteIP.Text);
    }

    private string GetLocalIP()
    {
      IPHostEntry host;
      host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
      foreach (IPAddress ip in host.AddressList)
      {
        if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
        {
          return ip.ToString();
        }
      }

      return "127.0.0.1";
    }

    private void btnPolacz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      epLocal = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(textLocalIP.Text), Convert.ToInt32(textLocalPort.Text));
      sck.Bind(epLocal);

      epRemote = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(textRemoteIP.Text), Convert.ToInt32(textRemotePort.Text));
      sck.Connect(epRemote);

      // epRemote2 = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(textRemoteIP2.Text), Convert.ToInt32(textRemotePort2.Text));
     // sck.Connect(epRemote2);

      buffer = new byte[1500];
      sck.BeginReceiveFrom(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, ref epRemote, new AsyncCallback(MessageCallBack), buffer);

     // buffer2 = new byte[1500];
     // sck.BeginReceiveFrom(buffer, 0, buffer2.Length, SocketFlags.None, ref epRemote2, new //AsyncCallback(MessageCallBack), buffer2);

    }

    private void MessageCallBack(IAsyncResult aResult)
    {
      try
      {

        byte[] receivedData = new byte[1500];
       // byte[] receivedData2 = new byte[1500];
        receivedData = (byte[])aResult.AsyncState;
       // receivedData2 = (byte[])aResult.AsyncState;

        ASCIIEncoding aEncoding = new ASCIIEncoding();
        string receivedMessage = aEncoding.GetString(receivedData);
       // string receivedMessage2 = aEncoding.GetString(receivedData2);

        textOdbierz.Items.Add("Friend: " + receivedMessage);
       // textOdbierz.Items.Add("Friend2: " + receivedMessage2);

        buffer = new byte[1500];
        sck.BeginReceiveFrom(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, ref epRemote, new AsyncCallback(MessageCallBack), buffer);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
    }

    private void btnWyslij_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ASCIIEncoding aEncoding = new ASCIIEncoding();
      byte[] sendingMessage = new byte[1500];
      // byte[] sendingMessage2 = new byte[1500];
      sendingMessage = aEncoding.GetBytes(textNapisz.Text);
      // sendingMessage2 = aEncoding.GetBytes(textNapisz.Text);


      sck.Send(sendingMessage);
     // sck.Send(sendingMessage2);

      textOdbierz.Items.Add("Me: " + textNapisz.Text);
      textNapisz.Text = "";

    } 
0
 1. Watki/procesy, multi io.
 2. Jesli serwer jest za natem, to port forwarding / hole punching.
 3. Klientow raczej nie trzeba, przynajmniej w zadnym cywilizowanym api nie trzeba. Ogolnie to adres klienta nie jest do niczego nikomu potrzebny w komunikacji tak naprawde. Jesli chodzi o adres serwera to mozesz podawac nazwe domenowa, zamiast adresu w postaci kropkowo-dziesietnej.
0

dzięki!
3.więc w jaki sposób serwer ma wiedzieć na jaki adres odpowiedzieć?

0

Metoda accept() zwraca Ci Socketa, z ktorym mozesz sie komunikowac, program serwera w wiekszosci przypadkow nie ma prawa przeciez znac adresow wszystkich klientow ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1