Witajcie,
mam portal, który składa się z trzech folderów: Księgowość, Produkcja, Magazyn i każdy z nich zawiera pliki. W bazie danych mam tabelę zawierającą kolumny id_uzytkownika, username, password, departament. Mam stworzony własny membership, który działa poprawnie. Problemem jest zadeklarowanie odczytanego z bazy "departamentu" jako roli, tak abym mógł dalej skonfigurować to w web.configu.

Poniżej prezentuje fragment kodu do logowania:


protected void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int s = 0;
      string h = "";
      string stat = "";
      string department = "";

      if (checkBox1.Checked)
      { stat = "t"; }
      else { stat = "f"; }

      CustomMembershipProvider cmp = (CustomMembershipProvider)Membership.Providers["CustomMembershipProvider"];
      cmp.logowanie(textBox1.Text, textBox2.Text, out s, out h, out department);

      string nazwa = textBox1.Text;

      switch (s)
      {
        case 0:
          Response.Redirect("Zmiana_Hasla.aspx?login="+nazwa+"&stat="+stat);
          break;
        case 1:
          FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(textBox1.Text, checkBox1.Checked);
          break;
        case 2:
          label1.Text = "Konto zablokowane";
          break;
        case 3:
          label1.Text = "Błędne hasło użytkownika";
          break;
        case 4:
          label1.Text = "Brak użytkownika w bazie";
          break;
        case 5:
          label1.Text = "Konto nieaktywne. Aktywuj najpierw konto.";
          break;
      }
    }

Jak ustawić tu rolę? Dziękuję i pozdrawiam