Brak odświeżania w listboxie

1

Witam Panów!

Napisałam fragment kodu:

public partial class Form1 : Form
  {
    Class1 clas;
    List<Class1> lista = new List<Class1>();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      clas = new Class1() { imie = textBox1.Text, nazwisko = textBox2.Text };
      lista.Add(clas);

      listBox1.DataSource = lista;
      listBox1.Refresh();
    }

  }

Jednak z jakiś powodów do listboxa nie chcą ładować mi się kolejne rekordy. Wczytuje się tylko pierwszy. Proszę o pomoc

2

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      clas = new Class1() { imie = textBox1.Text, nazwisko = textBox2.Text };
      lista.Add(clas);
      listBox1.BeginUpdate();
      listBox1.DataSource = null;
      listBox1.DataSource = lista;
      listBox1.EndUpdate();
    }

Rozpoczynamy aktualizacje, przypisujemy nulla, nowe źródło i kończymy. Można też bez metod aktualizacji z tym, że na końcu listBox1.Refresh();

0

działa dziękuje!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0