Witam,

Tworze program dzięki któremu będe mógł wybierać model 3d i wyświetlał go na ekranie za pomocą xna
Stworzyłem coś takiego:
1. wczytywanie modelu w Form1

 public void wczytajModelToolStripMenuItem_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog fileDialog = new OpenFileDialog();        

      fileDialog.Title = "Load Model";

      fileDialog.Filter = "Model Files (*.fbx;*.x)|*.fbx;*.x|" +
                "FBX Files (*.fbx)|*.fbx|" +
                "X Files (*.x)|*.x|" +
                "All Files (*.*)|*.*";
      Form1 form = new Form1();
      Game1 game = new Game1(form);

      if (fileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {      
        nazwa = fileDialog.FileName;               
      }

    } 

2. Odczyt adresu z form1 i wczytanie go jako model

protected override void Draw(GameTime gameTime)
    {
      GraphicsDevice.Clear(Color.Black);
      Form1 form = new Form1();
      name = form.nazwa;      
      if (name != "")
      {
        spriteBatch.Begin();
        model = Content.Load<Model>(name);
        DrawModel(model, world, view, projection);
        spriteBatch.End();
      }

      base.Draw(gameTime);
    }

Problem polega na tym że gdy wybiore interesujący mnie model i wczytam go to jego adres nie jest widoczny w drugiej klasie z XNA.

Byłbym wdzięczny za pomoc!
Pozdrawiam