Jak odswiezyc na biezaco zawartosc textboxa po odbiorze z FTDI . Zrobilem program, korzystając z D2XX, ktory wyswietla poprawna zawartosc, ale jak zmieniam dane nic sie nie zmienia. Gdy zmienie wejscie i uruchomie ponownie program to dopiero wtedy wyswietla poprawna wartosc.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using FTD2XX_NET;
using System.Threading;

namespace counter
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    public Form1()
    {

        InitializeComponent();
      readData();

      }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox5.Refresh();
    }

    private void label6_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void readData()
    {

        UInt32 ftdiDeviceCount = 0;
        bool isopen;
        string readData;
        UInt32 numBytesRead = 0;

        FTDI.FT_STATUS ftStatus = FTDI.FT_STATUS.FT_OK;

        FTDI myFtdiDevice = new FTDI();

        ftStatus = myFtdiDevice.GetNumberOfDevices(ref ftdiDeviceCount);

        if (ftStatus == FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
        {
          textBox1.Text += ftdiDeviceCount.ToString();

        }

        FTDI.FT_DEVICE_INFO_NODE[] ftdiDeviceList = new FTDI.FT_DEVICE_INFO_NODE[ftdiDeviceCount];

        ftStatus = myFtdiDevice.GetDeviceList(ftdiDeviceList);

        if (ftStatus == FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
        {
          for (UInt32 i = 0; i < ftdiDeviceCount; i++)
          {

            textBox2.Text += ftdiDeviceList[i].SerialNumber.ToString();
            textBox3.Text += ftdiDeviceList[i].Description.ToString();

          }
        }

        if (ftStatus == FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
        {

          ftStatus = myFtdiDevice.OpenBySerialNumber(ftdiDeviceList[0].SerialNumber);
          if (ftStatus == FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
          {
            isopen = myFtdiDevice.IsOpen;
            textBox4.Text += isopen;
          }

          ftStatus = myFtdiDevice.SetBaudRate(19200);
          ftStatus = myFtdiDevice.SetDataCharacteristics(8, 1, 0);
          ftStatus = myFtdiDevice.SetFlowControl(FTDI.FT_FLOW_CONTROL.FT_FLOW_RTS_CTS, 0x11, 0x13);
          ftStatus = myFtdiDevice.SetTimeouts(1000, 0);

          ftStatus = myFtdiDevice.Read(out readData, 8, ref numBytesRead);
          myFtdiDevice.Close();

          textBox5.Text = readData;

        }

    }
  }
}