Witam,
chciałbym napisać prosty server client w tcp wymieniający się objektami klasy serializowanej do xml

Mam klasę:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace CA_Serwer
{
  [Serializable]
  public class Person
  {
    private string fn;
    private string ln;
    private int age;

    public string FirstName
    {
      get { return fn; }
      set { fn = value; }
    }

    public string LastName
    {
      get { return ln; }
      set { ln = value; }
    }

    public int Age
    {
      get { return age; }
      set { age = value; }
    }

    public Person()
    {
    }

    public Person(string firstname, string lastname, int age)
    {
      this.fn = firstname;
      this.ln = lastname;
      this.age = age;
    }
  }
}

"serwer":


using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets;
using CA_Serwer;
using System.Xml.Serialization;
using System.Collections.Generic;

class CA_Server
{ 
 public static void Main() 
 {
   IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse("<tutaj mam moje ip>");
   TcpListener server = new TcpListener(ipAddress, 9050);

   server.Start(); 
   TcpClient client = server.AcceptTcpClient(); 
   NetworkStream strm = client.GetStream(); 

   XmlSerializer personXMLSerializer = new XmlSerializer(typeof(Person));
   Person p = (Person)personXMLSerializer.Deserialize(strm);

   Console.WriteLine("Hi, I'm "+p.FirstName+" "+p.LastName+" and I'm "+p.Age+" years old!");

   List<Person> personList = new List<Person>();
   personList.Add(new Person("Maria", "Kowalska", 30));
   personList.Add(new Person("Zofia", "Nowak", 30));
   personList.Add(new Person("Beata", "Wiśniewska", 30));

   strm.Close(); 
   client.Close(); 
   server.Stop();

   Console.ReadKey();
 } 
}

oraz "klienta", w osobnym programie, który również posiada tę samą klasę Person:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;
using System.Xml.Serialization;

namespace CA_Client
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Person p = new Person("Jan", "Kowalski", 30);
      string serverIp = "<tutaj mam moje ip>";

      TcpClient client = new TcpClient(serverIp, 9050);
      XmlSerializer personXMLSerializer = new XmlSerializer(typeof(Person));
      NetworkStream strm = client.GetStream();

      personXMLSerializer.Serialize(strm, p);

      strm.Close();
      client.Close();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Chciałbym jeszcze dopisać metodę na serwerze, który w zależności od tego kogo dostanie odeśle na klienta
inną osobę z listy personList (Kowalski> Kowalska itd).
Generalnie, żeby serwer też coś odpowiadał do klienta w formacie XML, zamiast w bajtach.

Z góry dziękuję za pomoc