if (rbprzygotowane.Checked)
      {
        if (rbbyte.Checked)
        {
          using (FileStream fs = File.Create(tbpath.Text))
          using (BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs))
          {
            for (int i = 0; i < richTextBox1.Lines.Count(); i++)
              bw.Write(byte.Parse(richTextBox1.Lines[i]));
          }
 if (rbbyte.Checked)
      {
        using (FileStream fs = File.OpenRead(tbpath.Text))
        using (BinaryReader br = new BinaryReader(fs))
        {

          richTextBox1.Text += br.ReadByte();

        }
      }

Mam problem zapisuje w byte np 33 to ! ale jak to odczytac pomoże ktos? .Mam plik txt podaje sciezke tworzy plik i zapisuje binarnie ale jak to odczytac?