Czytanie pamięci

Odpowiedz Nowy wątek
2012-04-30 10:50

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

Witam,
Mógłby ktoś podać prosty przykład jak w C# czytać pamięć z jakiegoś procesu pod wskazanym adresem? W c++ mam gotowy przykład, znalazłem, że w C# wygląda to podobnie, ale nie widzi mi funkcji takich jak findwindow czy readprocessmemory. Pozdrawiam

Pozostało 580 znaków

2012-04-30 11:04

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

2
pioncz napisał(a):

nie widzi mi funkcji takich jak findwindow czy readprocessmemory

Bo to są funkcje WinAPI i musisz je zaimportować.

[DllImport("user32.dll")]
 public static extern IntPtr FindWindow(String sClassName, String sAppName);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  static extern bool ReadProcessMemory( 
   IntPtr hProcess, 
   IntPtr lpBaseAddress,
   [Out] byte[] lpBuffer, 
   int dwSize, 
   out int lpNumberOfBytesRead
  );

Pozostało 580 znaków

2012-05-02 14:51

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

Typowa klasa np. dla gier wygląda mniej więcej tak

public class GameMemory
  {
    public GameMemory(string pname, string mainmodule)
    {
      OpenProcessx(pname, mainmodule);
    }

    private int _ProccID;
    private IntPtr _pHandle;
    public int BaseAddress; // ex. Game.dll + 0xBF676C -> BaseAddress + 0xBF676C

    #region DllImports
    [DllImport("kernel32.dll")]
    private static extern bool WriteProcessMemory(IntPtr hProcess, UIntPtr lpBaseAddress, byte[] lpBuffer, UIntPtr nSize, IntPtr lpNumberOfBytesWritten);

    [DllImportAttribute("User32.dll")]
    private static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);

    [DllImportAttribute("User32.dll")]
    private static extern bool IsIconic(IntPtr hWnd);

    [DllImport("kernel32.dll")]
    private static extern IntPtr OpenProcess(uint dwDesiredAccess, bool bInheritHandle, int dwProcessId);

    [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "CloseHandle")]
    private static extern bool _CloseHandle(IntPtr hObject);

    [DllImport("kernel32.dll")]
    private static extern bool ReadProcessMemory(IntPtr hProcess, UIntPtr lpBaseAddress, [Out] byte[] lpBuffer, UIntPtr nSize, IntPtr lpNumberOfBytesRead);
    #endregion

    public void OpenProcessx(string pname, string mainmodule)
    {
      Process[] procs = Process.GetProcessesByName(pname);
      if (procs.Length == 0) { _ProccID = 0; }
      else
      {
        _ProccID = procs[0].Id;
        _pHandle = OpenProcess(0x1F0FFF, false, _ProccID);

        ProcessModuleCollection modules = procs[0].Modules;
        foreach (ProcessModule module in modules)
        {
          if (module.ModuleName == mainmodule)
          {
            BaseAddress = module.BaseAddress.ToInt32();
          }
        }
      }
    }
    public void SetForeground()
    {
      Process p = Process.GetProcessById(_ProccID);
      SetForegroundWindow(p.MainWindowHandle);
    }
    public bool IsMinimized()
    {
      Process p = Process.GetProcessById(_ProccID);
      return IsIconic(p.MainWindowHandle);
    }
    public int ReadInt(long Address)
    {
      byte[] buffer = new byte[sizeof(int)];
      ReadProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)4, IntPtr.Zero);
      return BitConverter.ToInt32(buffer, 0);
    }
    public uint ReadUInt(long Address)
    {
      byte[] buffer = new byte[sizeof(int)];
      ReadProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)4, IntPtr.Zero);
      return (uint)BitConverter.ToUInt32(buffer, 0);
    }
    public float ReadFloat(long Address)
    {
      byte[] buffer = new byte[sizeof(float)];
      ReadProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)4, IntPtr.Zero);
      return BitConverter.ToSingle(buffer, 0);
    }
    public string ReadString(long Address)
    {
      byte[] buffer = new byte[50];

      ReadProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)50, IntPtr.Zero);

      string ret = Encoding.Unicode.GetString(buffer);

      if (ret.IndexOf('\0') != -1)
        ret = ret.Remove(ret.IndexOf('\0'));
      return ret;
    }
    public byte ReadByte(long Address)
    {
      byte[] buffer = new byte[1];
      ReadProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)1, IntPtr.Zero);
      return buffer[0];
    }
    public void WriteFloat(long Address, float value)
    {
      byte[] buffer = BitConverter.GetBytes(value);
      WriteProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)buffer.Length, IntPtr.Zero);
    }
    public void WriteInt(long Address, int value)
    {
      byte[] buffer = BitConverter.GetBytes(value);
      WriteProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)buffer.Length, IntPtr.Zero);
    }
    public void WriteUInt(long Address, uint value)
    {
      byte[] buffer = BitConverter.GetBytes(value);
      WriteProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)buffer.Length, IntPtr.Zero);
    }
    public void WriteString(Encoding enc, long Address, string value)
    {
      //Not really effective
      byte[] buffer = enc.GetBytes(value);
      WriteProcessMemory(_pHandle, (UIntPtr)Address, buffer, (UIntPtr)buffer.Length, IntPtr.Zero);
    }
  }
edytowany 2x, ostatnio: Nerfpl, 2012-05-02 14:55

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0