Witajcie,

Wiem, że temat niezrozumiały więc postaram się wyjaśnić.

W moim projekcie mam teraz stworzyć engine, który będzie się zajmować tworzeniem i wyświetlaniem testu - wczyta test z xmla, stworzy model z odpowiednimi zadaniami, wrzuci do view, a po wysłaniu sprawdzi,czy odpowiedzi zaznaczone/wpisane przez użytkownika są prawidłowe:
1.) Jeden test składa się z wielu zadań.
2.) Są 4 typy zadań: radiobutton, checkbox, combobox, oneanswer (odpowiadają one wyglądowi danego zadania)
3.) W widoku zadania są listowane.

Stworzyłem część ładującą zadania z dysku i generującą view, ale mam problem z odbieraniem listy odpowiedzi w kontrolerze - ponieważ oczekuję w kontrolerze na listę zadan bazowych kontroler szuka tylko pól pasujących do tego typu.

Kod poglądowy:

Model.cs

public enum TaskTypeEnum
{
  RadioButton, CheckBox, ComboBox, OneAnswer
}
public abstract class TaskModel
{
  public abstract TaskTypeEnum TaskType { get; }

  public string Question { get; set; }

  public int TaskId { get; private set; }
}

public class RadioButtonTaskModel : TaskModel
{
  public override TaskTypeEnum TaskType { get { return TaskTypeEnum.RadioButton; } }

  public List<string> Answers { get; set; }

  public string SelectedAnswer { get; set; }
}
// Inne zadania, które mają pola odmienne niż RadioButtonTaskModel

ModelController.cs

  public ActionResult SolveTest()
  {
    List<TaskModel> taskList = GetTasksFromFile();
    return View(list);
  }

  [HttpPost]
  public ActionResult SolveTest(List<TaskModel> taskList)
  {
    // do something with task list
  }

SolveTest.cshtml

@model List<TaskModel>

<h2>SolveTest</h2>

<div>
@using (Html.BeginForm())
{
  foreach (var task in Model)
  {
    <div>
      <div>@task.Question</div>
      @if (task.TaskType == TaskTypeEnum.RadioButton)
      {
        Html.RenderPartial("RadioButtonTaskView", task);
      }
    </div>
  }

  <p>
    <input type="submit" value="Solve" />
  </p>
}
</div>

RadioButtonTaskView.cshtml

@using MvcApplication2.Models;
@model RadioButtonTask

<div>
  <ul>
  @foreach (var answer in Model.Answers)
  {
    <li>
      @Html.RadioButtonFor(
        m => m.SelectedAnswer,
        answer,
        new { name = String.Format("taskList[{0}].SelectedAnswer", Model.TaskId) }
        // it's for making sure, that controller will see that answer as part of list
        // works fine, when main model is List<RadioButtonTaskModel>
       );
      @answer
    </li>
  }
  </ul>
</div>

Uciąłem trochę kodu, ale mam nadzieje, że widać istotę problemu.

Dodam, że jeśli do view wrzucam List<RadioButtonTaskModel> i taki pobieram przy HttpPost to mam wypełnioną liste odpowiedzi. Jednak przy pobieraniu List<TaskModel> szuka pól do klasy bazowej. Ma ktoś pomysł jak to obejść aby szukał dziedziczących i rzutował na bazowe?

A może to powinno się inaczej robić?